Kancelaria transportowa

DELEGOWANIE KIEROWCÓW PAŃSTW TRZECICH

DELEGOWANIE KIEROWCÓW PAŃSTW TRZECICH

Zgodnie z obowiązującymi przepisami na terenie Unii Europejskiej, w systemie IMI mogą być zgłaszani obecnie wyłącznie kierowcy zatrudnieni w przedsiębiorstwach mających siedzibę na terenie UE, a także w Wielkiej Brytanii.

Zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym (Dz. U. poz. 1523), przewoźnik delegujący kierowcę na terytorium RP z państwa trzeciego:

1. składa do Państwowej Inspekcji Pracy zgłoszenie delegowania kierowcy na terytorium RP z państwa trzeciego. Delegowanie należy złożyć najpóźniej w momencie rozpoczęcia delegowania, przy użyciu formularza dostępnego na stronie internetowej, do której link udostępniamy poniżej:

https://www.biznes.gov.pl/pl/opisy-procedur/-/proc/1670

2. wystawia każdorazowo, przed rozpoczęciem przewozu drogowego, potwierdzenie delegowania kierowcy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z państwa trzeciego, na formularzu, o którym mowa w „rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2023 r. w sprawie formularza potwierdzenia delegowania kierowcy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z państwa trzeciego”, do którego treści link znajduje się poniżej:

https://dziennikustaw.gov.pl/D2023000163801.pdf

Przewoźnik drogowy z państwa trzeciego delegujący kierowcę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ma obowiązek zapewnić, aby kierowca podczas delegowania dysponował następującymi dokumentami:

  • papierowym potwierdzeniem delegowania kierowcy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z państwa trzeciego,
  • dowodami potwierdzającymi wykonywane przewozy drogowe, w szczególności w postaci listów przewozowych, odpowiedniego zezwolenia wymaganego w międzynarodowym transporcie drogowym lub formularza jazdy, na podstawie którego jest wykonywany przewóz,
  • zapisami tachografu, wymaganymi zgodnie z Umową europejską dotyczącą pracy załóg pojazdów wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe (AETR), sporządzoną w Genewie dnia 1 lipca 1970 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 409), zwaną dalej „Umową AETR”.

W razie jakichkolwiek wątpliwości zachęcamy do kontaktu z nami oraz do skorzystania z naszych usług.

Scroll to Top