Kancelaria transportowa

Akredytacja dla kierowców? Nowe przepisy dotyczące akredytacji Border Force

Akredytacja dla kierowców? Nowe przepisy dotyczące akredytacji Border Force

Przypominamy, że od 13 lutego 2023 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące podwyższonych kar za próbę przewozu nielegalnych imigrantów oraz nieprawidłowe zabezpieczenie pojazdu.

Zmiana regulacji w zakresie bezpieczeństwa pojazdu oraz zapobiegania przewożeniu imigrantów pociągnęła za sobą zmiany wzorów wymaganych dokumentów, które pozwalają na uchylenie się od wysokich kar nakładanych przez Border Force. Prawidłowo i dokładnie uzupełnione dokumenty pozwalają na wykazanie – już w momencie kontroli drogowej – że zarówno przewoźnik, jak i kierowca dochowują należytej staranności w kontrolowaniu zabezpieczeń pojazdu w trasie i mają na uwadze zagrożenia wynikające z niewdrożenia, bądź nieprawidłowego wdrożenia procedur bezpieczeństwa.

Przypominamy, że zgodnie z aktualnym brzmieniem przepisów maksymalny wymiar kary za niezabezpieczenie pojazdu zgodnie z sekcją 31A Immigration and Asylum Act 1999 wynosi £6,000 na osobę odpowiedzialną za zdarzenie. Maksymalna kara łączna wynosi £12,000.

Maksymalny wymiar kary za przewożenie nielegalnych imigrantów na mocy sekcji 32 Immigration and Asylum Act 1999 wynosi £10,000 za jedną osobę wykrytą w pojeździe. Maksymalna łączna kara nałożona w sumie na każdy z odpowiedzialnych podmiotów za jedną osobę wykrytą w pojeździe wynosi £20,000.

Wdrożenie efektywnego systemu bezpieczeństwa, a następnie zawnioskowanie o akredytację Border Force może wpłynąć na przyspieszenie postępowania, obniżenie kary finansowej, a nawet spowodować odstąpienie od jej nałożenia.

Na ten moment akredytacja Border Force udzielana jest przewoźnikom, którzy wykażą, że wdrożyli w przedsiębiorstwie odpowiedni, efektywny system zabezpieczający, który zapobiegać ma przedostawaniu się do pojazdu nielegalnych imigrantów. Głównymi elementami tego systemu są merytoryczne szkolenia kierowców, procedura weryfikacji zachowania procedur w trasie, monitorowanie i korygowanie braków i błędów systemu oraz zapewnienie najwyższej jakości środków bezpieczeństwa.

Zgodnie z informacją uzyskaną od Border Force – wkrótce przewoźnicy i kierowcy mogą spodziewać się kolejnych zmian w zakresie przepisów dotyczących nielegalnych imigrantów. Z początkiem 2024 r. planowane jest wejście w życie przepisów regulujących akredytację udzielaną poszczególnym kierowcom. Nie jest na ten moment jasne w jaki sposób kierowcy będą wykazywać swoją dbałość o przepisy w zakresie ochrony przed przewozem nielegalnych imigrantów czy też na jakie usprawnienia w procedurze będą mogli liczyć kierowcy już akredytowani. Jedno jest pewne – jest to już kolejna zmiana tym zakresie i brytyjska Border Force wyraźnie pracuje nad znaczną reformą systemu regulującego przekraczanie granic pojazdami nieprawidłowo zabezpieczonymi czy niedostatecznie sprawdzonymi po kątem obecności nielegalnych imigrantów. Pytanie tylko czy skutkiem tych zmian będą jedynie działania skierowane do przewoźników i kierowców czy też pójdą za tym już od dawna postulowane działania Border Force mające na celu adekwatną do skali problemu ochronę tras dojazdowych do portów.

Kancelaria KOBEN z powodzeniem przeprowadza przewoźników przez cały proces akredytacji przy Civil Penalty Accreditation Scheme.

Dzięki przeprowadzonemu procesowi akredytacji możliwe jest uniknięcie odpowiedzialności podczas kontroli lub znaczne obniżenie kary.

W sprawie szczegółów prosimy o kontakt: dok@koben.pl.

Scroll to Top