Kancelaria transportowa

BEZPŁATNE SZKOLENIE ONLINE || REKLAMACJA W SPRAWACH TRANSPORTOWYCH

BEZPŁATNE SZKOLENIE ONLINE || REKLAMACJA W SPRAWACH TRANSPORTOWYCH


BEZPŁATNE SZKOLENIE ONLINE || 19.10.2023 godz. 10:00

Podczas wykonywania przewozu może dojść do powstania szkody w transporcie. Wtedy należy odpowiedzieć na pytanie czy przewoźnik ponosi odpowiedzialność za nienależyte wykonanie umowy. W tym kontekście nie można pominąć trybu reklamacyjnego. Z kolei przewoźnik kwestionując swoją odpowiedzialność powinien ustosunkować się do zgłoszonej reklamacji. Braki w tym zakresie można wykorzystać w toku postępowania sądowego, ale także już na wcześniejszym etapie.

W trakcie szkolenia omówimy:

– najczęstsze sytuacje w których dochodzi do zgłoszenia reklamacji;

– jak przygotować pisemną reklamację i w jakim terminie należy ją zgłosić;

– co robić, jeśli otrzymaliśmy reklamację z tytułu nienależytego wykonania zlecenia transportowego;

– jak przygotować odpowiedź na reklamację;

– czy przewoźnik uchyli się od odpowiedzialności w przypadku niezgłoszenia reklamacji w odpowiednim terminie;

– czy zgłoszoną reklamację można zostawić bez odpowiedzi.

ZAPISZ SIĘ TUTAJ

Scroll to Top