Kancelaria transportowa

NIEMCY- WZROST PŁACY MINIMALNEJ W DWÓCH ETAPACH

NIEMCY- WZROST PŁACY MINIMALNEJ W DWÓCH ETAPACHNiezależna Komisja ds. Płacy Minimalnej, przedstawiła swoją propozycję dotyczącą przyszłego poziomu płacy minimalnej.

W styczniu 2024 r. płaca minimalna może wzrosnąć do 12,41 euro, a na początku 2025 r., czeka nas ponowna podwyżka do 12,82 euro za godzinę.

Komisja,  zbiera się co dwa lata, aby następnie zaproponować rządowi federalnemu, dostosowanie dolnej granicy płac. Jest to przewidziane w ustawie o płacy minimalnej.

Komisja sprawdza, czy poziom płacy minimalnej zapewnia odpowiedni, minimalny poziom ochrony pracowników oraz czy umożliwia uczciwą konkurencję i nie zagraża zatrudnieniu. Swój wniosek następnie przedstawia rządowi federalnemu, który z reguły nadaje mu moc wiążącą w drodze rozporządzenia.

Ustawowa płaca minimalna w Niemczech, została wprowadzona w 2015 r., w celu zapobiegania dumpingowi płacowemu i nieuczciwej konkurencji i wynosiła wtedy 8,50 euro za godzinę. Od tego czasu była ona kilkakrotnie podnoszona. Ostatnio 1 października 2022 r., do 12 euro za godzinę. Od stycznia 2018 r., ma ona zastosowanie do wszystkich sektorów gospodarki bez wyjątku. Oznacza to, że układy zbiorowe w poszczególnych sektorach, które są poniżej obowiązującej płacy minimalnej, nie są już dozwolone.

Scroll to Top