Kancelaria transportowa

PRZEWOŹNIKU ŚLEDŹ ZMIANY DOTYCZĄCE KATALOGU TOWARÓW MONITOROWANYCH W SYSTEMIE SENT – NOWE PRZEPISY OD 12 STYCZNIA 2024 ROKU

PRZEWOŹNIKU ŚLEDŹ ZMIANY DOTYCZĄCE KATALOGU TOWARÓW MONITOROWANYCH W SYSTEMIE SENT – NOWE PRZEPISY OD 12 STYCZNIA 2024 ROKU


Zmiany będą polegać na tym, że wybrane rodzaje odpadów zostaną objęte systemem SENT, również gdy przewóz rozpocznie się na terenie kraju. Zakresem zmian zostanie objętych jedenaście rodzajów odpadów w przypadku których, masa brutto przesyłki jest równa albo przekracza 1000 kg lub jej objętość jest równa albo przekracza 1000 litrów. Zmiany zaczną obowiązywać od dnia 12 stycznia 2024 r.

Towary, które zostaną objęte SENT są wymienione w załączniku do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. poz. 10) i oznaczone kodami:

 • 08 01 11 – odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne,
 • 08 01 13 – szlamy pochodzące z farb lub lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne,
 • 08 01 15 – szlamy wodne zawierające farby lub lakiery zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne,
 • 08 01 17 – odpady z usuwania farb lub lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne,
 • 08 01 19 – zawiesiny wodne zawierające farby lub lakiery, w których znajdują się rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne,
 • 08 01 21 – zmywacz farb lub lakierów,
 • 08 03 12 – odpady farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne,
 • 08 03 14 – szlamy farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne,
 • 08 04 09 – odpadowe kleje i szczeliwa zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne,
 • 08 04 13 – uwodnione szlamy zawierające kleje lub szczeliwa zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne,
 • 08 04 15 – uwodnione odpady ciekłe zawierające kleje lub szczeliwa zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne.

Nowelizacja rozporządzenia Ministra Finansów nie będzie miała wpływu na obsługę zgłoszeń. Formularze do wysyłania, uzupełniania i aktualizacji zgłoszeń przewozu SENT oraz schematy komunikatów do niewizualnej obsługi zgłoszeń SENT pozostają bez zmian.

Zachęcamy do bieżącego śledzenia wprowadzanych zmian poprzez Platformę Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych tj. stronę https://puesc.gov.pl/puesc i wybór zakładki aktualności.

Źródło: https://puesc.gov.pl/aktualnosci?p_p_id=seaplfptlnewspublisher_WAR_seaplfptlnewspublisher&p_p_lifecycle=0&_seaplfptlnewspublisher_WAR_seaplfptlnewspublisher_action=showArticle&_seaplfptlnewspublisher_WAR_seaplfptlnewspublisher_articleId=679185745

Scroll to Top