Kancelaria transportowa

SUKCES KANCELARII KOBEN – ZWOLNIENIE POJAZDU WYKORZYSTANEGO DO PRZEMYTU ZNACZNEJ ILOŚCI KOKAINY DO WIELKIEJ BRYTANII

SUKCES KANCELARII KOBEN – ZWOLNIENIE POJAZDU WYKORZYSTANEGO DO PRZEMYTU ZNACZNEJ ILOŚCI KOKAINY DO WIELKIEJ BRYTANIIW związku ze zmianą przepisów dotyczących zabezpieczenia pojazdu przed wtargnięciem osób niepożądanych w ciągu ostatnich kilku miesięcy w portach między Europą a Wyspami Brytyjskimi mają miejsce wzmożone kontrole pojazdów przekraczających granice. Szczególnym problemem jest kwestia przewozu dóbr akcyzowych – tytoniu lub papierosów, czy nawet substancji niedozwolonych takich jak narkotyki. W przypadku gdy podczas kontroli pojazdu wykryta zostanie ich obecność w pojeździe przewoźnikom mogą grozić bardzo wysokiej kary uzależnione od ilości czy wartości rynkowej przewożonych wyrobów, a także zatrzymanie pojazdu lub tymczasowe aresztowanie kierowcy. Bardzo często przewoźnicy nie są świadomi ukrycia w kabinie lub przestrzeni ładunkowej substancji niedozwolonych, a ich przewóz jest wynikiem inicjatywy kierowcy, motywowanego chęcią dodatkowego zysku lub ustaleń załadowcy towaru z odbiorcą, co często okazuje się być częścią większego procederu przestępczego.

Prowadzone w ostatnich miesiącach przez Kancelarię Koben postępowanie dotyczące właśnie przewozu narkotyków zakończyły się jednak dla Klienta Kancelarii pozytywnie. W prowadzonej sprawie z uwagi na jej wysoką wrażliwość Klientowi Kancelarii po zajęciu pojazdu wraz z naczepą nie zostały udzielone żadne informacje dotyczące rodzaju przewożonych towarów. Sprawa była o tyle niestandardowa, że nie zostało wydane zawiadomienie o zajęciu pojazdu, które przewiduje ramy procedury zwrotu pojazdu i warunki oraz termin złożenia wniosku o zwolnienie.

Wielokrotny kontakt z organem nie przynosił oczekiwanych efektów i przez ponad miesiąc Klientowi Kancelarii nie została udzielona nawet informacja o powodzie zajęcia pojazdu. W sprawę w międzyczasie zostały również zaangażowane polskie organy ścigania, co potwierdzało hipotezę, że sprawa dotyczy prawdopodobnie przewozu substancji niedozwolonych o dużej wartości rynkowej. Działając w imieniu Klienta wielokrotnie deklarowaliśmy pełną współpracę z organami w sprawie oraz zapewnialiśmy o braku jakiejkolwiek zgody lub wiedzy na temat przewozu nielegalnych towarów oraz zachowaniu należytej staranności w weryfikacji i wyborze kontrahenta.

W pierwszej kolejności udało się doprowadzić do zwolnienia naczepy z towarem. Ciągnik pozostawał jednak zajęty przez National Post Seizure Unit, a Klient Kancelarii nadal nie otrzymał decyzji w sprawie zajęcia, numeru sprawy czy też innych informacji ws. toczącego się postępowania. W związku z przedłużającym się brakiem informacji ze strony organu, nie znając powodów zatrzymania pojazdu, ani też szczegółów dotyczących rodzaju czy ilości przewożonego towaru zadecydowaliśmy o niezwłocznym podjęciu koniecznych działań mających na celu odzyskanie zatrzymanego pojazdu.

Podjęte czynności oraz skierowane do organów brytyjskich pism wyjaśniających doprowadziły do zwolnienia zajętego pojazdu bez konieczności uiszczania opłaty za zwrot oraz co najważniejsze – do wydania przez NPSU Border Force decyzji o odstąpieniu od nałożenia kary i umorzeniu postępowania w stosunku do przewoźnika. Z treści decyzji wynikało, że w pojeździe Klienta ukryta została znaczna ilość kokainy o wartości rynkowej rzędu kilkudziesięciu milionów złotych.Jeśli jako przewoźnicy chcą Państwo powierzyć prawnikom Kancelarii Koben sprawę dotyczącą przemytu tytoniu, papierosów lub narkotyków czy też inną sprawę prowadzoną przez organy brytyjskie zapraszamy do skorzystania z Naszej wiedzy i doświadczenia.

Scroll to Top