Kancelaria transportowa

NIEMCY- REFORMA OPŁAT DROGOWYCH DLA CIĘŻARÓWEK WCHODZI OD DZISIAJ W ŻYCIE – CO TO OZNACZA?

NIEMCY- REFORMA OPŁAT DROGOWYCH DLA CIĘŻARÓWEK WCHODZI OD DZISIAJ W ŻYCIE – CO TO OZNACZA?Przypominamy, że od dnia dzisiejszego, wzrastają ceny opłat drogowych dla pojazdów ciężarowych, na autostradach i drogach federalnych w Niemczech.

Od piątku 1 grudnia br., na niemieckich autostradach i drogach głównych, obowiązywać będzie znacznie wyższa opłata za przejazd dla pojazdów ciężarowych. Opłata za użytkowanie, obejmuje teraz również dopłatę za emisję szkodliwego dla klimatu dwutlenku węgla (CO2). Podstawą określonych dodatkowych kosztów, w zależności od klasy emisji pojazdu, jest dopłata w wysokości 200 euro za tonę CO2.

Oznacza to wyższe opłaty dla większej liczby klas pojazdów użytkowych.

Po wprowadzeniu nowej opłaty za emisję CO2, samochody ciężarowe zostaną przypisane do nowych klas emisji. Z jednej strony może to oznaczać, że pojazdy znajdą się w wyższej klasie wagowej niż wcześniej, a zatem będą musiały płacić wyższe opłaty drogowe; z drugiej zaś strony, pojazdy, które wcześniej nie podlegały opłacie drogowej, mogą stać się zobowiązane do jej uiszczania. Tollcollect zwraca na to uwagę na swojej stronie internetowej.

Poza tym zmieniły się zasady ustalania klasy wagowej pojazdów. Od dnia dzisiejszego klasa wagowa zależy od maksymalnej masy całkowitej pojazdu, lub zespołu pojazdów, przewidzianej technicznie przez konstruktora (pole F1 w dowodzie rejestracyjnym), a nie jak do tej pory, od maksymalnej masy całkowitej, przewidzianej krajowymi przepisami.

Opłata drogowa dla pojazdów ciężarowych, jest obliczana na podstawie przejechanego dystansu i stawki opłaty drogowej w centach za kilometr, która wcześniej obejmowała już udziały w kosztach infrastruktury, a także hałas i zanieczyszczenie powietrza.

Wprowadzone zmiany, nakładają obowiązek uiszczania myta na przewoźników, którzy do tej pory nie musieli opłacać przejazdów. Dlatego Niemieckie Zrzeszenie Przedsiębiorstw Transportowo- Logistycznych (BWVL), zwróciło się z prośbą do ministra transportu Volkera Wissinga, o czasowe zawieszenie do końca stycznia 2024 r., karania za nieuiszczanie opłat drogowych, dla pojazdów, które po raz pierwszy będą podlegały opłacie.

Przepisy ustawy wchodzą w życie w różnych etapach.

Poniżej przedstawiamy główne zmiany jakie już zostały, lub będą wprowadzone:

01.12.2023Zróżnicowanie opłaty za emisję CO2– Nałożenie dopłaty za emisję CO2 – Klasyfikacja na podstawie określonych emisji CO2.
Przejście na technicznie maksymalną masę całkowitą pojazdów– Dotyczy poboru opłat drogowych – można znaleźć w dowodzie rejestracyjnym, część I, pole F.1.
Technicznie maksymalna masa całkowita dla zespołów pojazdów – pojazdów silnikowych– Obowiązek uiszczania opłat drogowych dla zespołów pojazdów o tDMC 7,5 tony lub większej, jeśli pojazd silnikowy ma tDMC większą niż 3,5 t.
Zniesienie uwzględnienia klasy redukcji emisji cząstek stałych– brak klasyfikacji do wyższej klasy emisji.
01.01.2024Obowiązek opłat drogowych dla pojazdów napędzanych gazem ziemnym– Ciężarówki klasy emisji Euro 6, wyposażone fabrycznie w napędy CNG/LNG, podlegają opłatom drogowym.
01.07.2024Wprowadzenie opłaty drogowej dla pojazdów powyżej 3,5 tony– Opłaty drogowe są obowiązkowe dla pojazdów silnikowych o tDMC powyżej 3,5 tony, które są przeznaczone lub używane do transportu drogowego. – Wyjątek: Zwolnienie z opłat drogowych dla pojazdów wykorzystywanych w rzemiośle lub porównywalnych zawodach.
01.07.2024Zmiana w zwolnieniu z opłat drogowych dla pojazdów bezemisyjnych– Pojazdy bezemisyjne są całkowicie zwolnione z opłat drogowych do 31.12.2025 r. – Od 01.01.26 r., opłaty drogowe będą obowiązkowe dla pojazdów bezemisyjnych, ale po obniżonej stawce. – Wyjątek: Pojazdy bezemisyjne o tDMC do 4,25 t pozostają zwolnione z opłat drogowych.
Scroll to Top