Kancelaria transportowa

Zakaz parkowania powyżej 25h przy autostradach w Danii został utrzymany przez TSUE

Zakaz parkowania powyżej 25h przy autostradach w Danii został utrzymany przez TSUE

 

Przypomnienia wymaga, że od 01.07.2018 r. Dania wprowadziła na publicznych parkingach przy autostradach zakaz parkowania powyżej 25h. Zakaz wpisuje się w politykę zakazu odbierania w pojeździe odpoczynku trwającego 45h, utrudniając jednocześnie od wielu lat organizację pracy kierowców przedsiębiorstw transportowych spoza Danii.

Problem dostrzegła Komisja Europejska (KE). Najpierw wezwała Danię do dobrowolnego uchylenia zakazu. Wezwania jednak nie odniosły skutku, zatem 04.03.2022 r. KE wniosła pozew przeciwko Danii do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE). KE zarzuciła naruszenie przepisów rozporządzenia (WE) 1072/2009 z uwagi, iż zakaz stanowi ograniczenie dla kierowców zatrudnionych u przewoźników spoza Danii. Tym samym ogranicza swobodny przepływ usług. Wspomniane przedsiębiorstwa pozbawione bazy w Danii potrzebują miejsc parkingowych do prowadzenia działalności i przestrzegania przepisów regulujących czas pracy kierowców. Przedmiotowy zakaz utrudnia więc wykonywanie przewozów transgranicznych i kabotażowych.

Stanowiska KE nie podzielił Rzecznik Generalny TSUE, który w opinii z 07.09.2023 r. uznał je za nienależycie uargumentowane. Wskazał ponadto, że parkingi prywatne w wystarczający sposób zaspokajają potrzeby przewoźników spoza Danii. Dodatkowo zdaniem Rzecznika państwa UE nie mają obowiązku promowania transgranicznych usług transportowych.

Wyrokiem z 21.12.2023 r. TSUE oddalił skargę KE. Uzasadniając swoją decyzję TSUE wypowiedział się w podobnym tonie, jak Rzecznik Generalny. Zdaniem TSUE w złożonej skardze KE nie wykazała, aby zaplecze oferowane przez parkingi prywatne było niewystarczające na potrzeby swobodnego przepływu usług. TSUE oczekiwał od KE obiektywnych danych, których ta nie była w stanie przedstawić. Tym samym wspomniany zakaz parkowania powyżej 25h został utrzymany w mocy i nadal obowiązuje.

Scroll to Top