Kancelaria transportowa

BEZPŁATNE SZKOLENIE ONLINE 11.01.2024 || KONTROLE PRZEWOŹNIKÓW WE FRANCJI

BEZPŁATNE SZKOLENIE ONLINE 11.01.2024 || KONTROLE PRZEWOŹNIKÓW WE FRANCJI


BEZPŁATNE SZKOLENIE ONLINE || 11.01.2024 godz. 10:00


Od kilku lat nasi klienci są wielokrotnie kontrolowani na terenie Francji, dlatego w dniu 11.01.2024 roku przeprowadzimy dla Państwa szkolenie, aby jeszcze lepiej przygotować Państwa na takie sytuacje.


Podczas szkolenia poruszymy najbardziej interesujące Państwa zagadnienia dotyczące francuskich kontroli przewoźników, tj.:
–  omówimy przebieg ostatnich kontroli przewoźników we Francji;
–  ustalimy, jakie dokumenty były sprawdzone przez kontrolujących na drodze;
–  jakich dokumentów żądały organy w ramach postępowania wyjaśniającego, prowadzonego korespondencyjnie;
– wskażemy Państwu najczęściej stwierdzane naruszenia i wysokość nałożonych za nie kar;
– przedstawimy Państwu taryfikator dotyczący najczęściej powtarzających się naruszeń.

Prelegent: adw. Monika Malinowska

Scroll to Top