Kancelaria transportowa

 ZMIANA WYSOKOŚCI STAWEK OPŁATY ELEKTRONICZNEJ W SYSTEMIE E-TOLL OD 1 STYCZNIA 2024 R.

 ZMIANA WYSOKOŚCI STAWEK OPŁATY ELEKTRONICZNEJ W SYSTEMIE E-TOLL OD 1 STYCZNIA 2024 R.


W ślad za takimi krajami, jak Niemcy, Austria oraz Węgry, Polska również podnosi stawki opłat drogowych o koszt emisji CO2.

Podwyżki opłat wynikające z doliczenia kosztów emisji CO2 są wynikiem przepisów unijnych, które zobowiązują państwa członkowskie do zmian w cennikach do 25.03.2024 r. Zatem w najbliższym czasie można spodziewać się podobnych zmian w pozostałych państwach UE.

O podwyżce opłat drogowych o koszt emisji CO2 na Węgrzech pisaliśmy TUTAJ

Natomiast o podwyżce opłat drogowych o koszt emisji CO2 w Austrii pisaliśmy TUTAJ

W dniu 22 grudnia 2023 r. w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski” zostało ogłoszone obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia w sprawie wysokości opłaty elektronicznej na rok 2024.

Zgodnie z obwieszczeniem, na podstawie art. 13ha ust. 4a ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 645 ze zm.) od 1 stycznia 2024 r. na terenie Polski zaczęły obowiązywać nowe stawki opłaty za przejazd po płatnych odcinkach dróg dla pojazdów ciężkich.

Wysokość stawek opłaty elektronicznej od 1 stycznia 2024 r.

Dla dróg krajowych klasy A i S lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną

Kategoria pojazduStawka opłaty elektronicznej za przejazd 1 km drogi krajowej (w zł)
Klasy pojazdów w EURO w zależności od limitów emisji spalin
Max. Euro 2EURO 3EURO 4Min. EURO 5
12345
Pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t i poniżej 12 t      0,55      0,48      0,39      0,28
Pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej co najmniej 12 t    0,73    0,63    0,51    0,38
Autobusy niezależnie od dopuszczalnej masy całkowitej    0,55    0,480,390,28


Dla dróg krajowych klasy GP i G lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną

Kategoria pojazduStawka opłaty elektronicznej za przejazd 1 km drogi krajowej (w zł)
Klasy pojazdów w EURO w zależności od limitów emisji spalin
Max. Euro 2EURO 3EURO 4Min. EURO 5
12345
Pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t i poniżej 12 t      0,45      0,39      0,31      0,23
Pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej co najmniej 12 t    0,57    0,51    0,41    0,29
Autobusy niezależnie od dopuszczalnej masy całkowitej    0,45    0,390,310,23

Kwotę zabezpieczenia zgodnie z już obowiązującymi stawkami można obliczyć korzystając z kalkulatora udostępnionego TUTAJ

Przypominamy, że jeśli posiadasz zarówno pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony oraz autobusy, kwotę zabezpieczenia można obliczyć oddzielnie dla każdej z grup pojazdów.

PAMIĘTAJ: jeżeli masz postępowanie w sprawie nieuiszczenia opłaty e-Toll, nasz doświadczony, dział prawny pomoże.
Skontaktuj się z nami: 
https://koben.pl/kontakt/

Scroll to Top