Kancelaria transportowa

17 LUTEGO WESZŁY W ŻYCIE ZMIANY W KARACH ZA PRZECIĄŻENIE W RUMUNII

17 LUTEGO WESZŁY W ŻYCIE ZMIANY W KARACH ZA PRZECIĄŻENIE W RUMUNII
Od 17 lutego 2024 r. w Rumunii obowiązują nowe przepisy dot. przeciążenia pojazdów, zgodnie z którymi, poniższe naruszenia nie podlegają karze:

  • maksymalna dopuszczalna masa całkowita pojazdu nie jest przekroczona o więcej niż 5 % włącznie,
  • szerokość pojazdu nie może przekraczać więcej niż 2 % włącznie,
  • wysokość pojazdu zostanie przekroczona o nie więcej niż 1 cm.
  • maksymalny dopuszczalny nacisk osi jest przekroczony o nie więcej niż 4 % włącznie,
  • długość pojazdu nie może przekraczać więcej niż 1 % włącznie,

Kary będą nakładane za następujące naruszenia:

W przypadku przekroczenia dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu:

– o więcej niż 5%, ale nie więcej niż 10% włącznie – od 6 000 lei do 10 000 lei;

– o więcej niż 10%, ale nie więcej niż 20% włącznie – od 10 000 lei do 12 000 lei.

– o więcej niż 20%, ale nie więcej niż 25% włącznie – od 12 000 lei do 15 000 lei;

– o więcej niż 25% – od 15 000 lei do 20 000 lei;

W przypadku przekroczenia szerokości pojazdu:

– ponad 2%, ale nie więcej niż 5% włącznie z maksymalną dozwoloną szerokością – od 300 lei do 400 lei.

– o więcej niż 5%, ale nie więcej niż 10% włącznie maksymalnej dozwolonej szerokości  – od 400 – 600 lei

– o więcej niż 10%, ale nie więcej niż 20% włącznie maksymalnej dozwolonej szerokości – od 800 lei do 1000 lei;

– o więcej niż 20% maksymalnej dozwolonej szerokości – od 8.000 lei do 10 000 lei;

W przypadku przekroczenia wysokości pojazdu:

– o więcej niż 1,0 cm, ale nie więcej niż 1% maksymalnej dopuszczalnej wysokości – od 100 lei do 300 lei.

– o więcej niż 1%, ale nie więcej niż 5% włącznie maksymalnej dopuszczalnej wysokości – od 300 lei do 500 lei

– o więcej niż 5%, ale nie więcej niż 10% włącznie maksymalnej dozwolonej wysokości  – od 1500 lei do 2000 lei;

– o więcej niż 10%, ale nie więcej niż 20% maksymalnej dozwolonej wysokości – od 3000 – 4000 lei;

– o więcej niż 20% maksymalnej dozwolonej wysokości – od 8000 – 10 000 lei.

W przypadku przekroczenia nacisku osi:

  • pojedynczej:

– o więcej niż 4%, ale nie więcej niż 5% włącznie – od 150 lei do 300 lei.

– o więcej niż 5%, ale nie więcej niż 10% włącznie – od 300 lei do 900 lei

 – o więcej niż 10%, ale nie więcej niż 20% włącznie – od 900 lei do 6000 lei.

– o więcej niż 20%, ale nie więcej niż 30% włącznie – od 6 000 lei do 19 000 lei

 – o więcej niż 30% – od 20 000 lei do 25 000 lei;

  • podwójnej:

– o więcej niż 4%, ale nie więcej niż 5% włącznie – od 240 lei do 1 200 lei.

– o więcej niż 5%, ale nie więcej niż 10% włącznie – od 1 200 lei do 3 300 lei;

 – o więcej niż 10%, ale nie więcej niż 20% włącznie – od 3 300 lei do 10 000 lei.

– o więcej niż 20%, ale nie więcej niż 30% włącznie – od 10 000 lei do 18 000 lei;

– o więcej niż 30% – od 20 000 lei do 25 000 lei;

  • potrójnej

– o więcej niż 4%, ale nie więcej niż 5% włącznie – od 210 lei do 1 000 lei.

– o więcej niż 5%, ale nie więcej niż 10% włącznie – od 1 000 lei do 4 500 lei;

– o więcej niż 10%, ale nie więcej niż 20% włącznie – od 4 000 lei do 13 500 lei.

– o więcej niż 20%, ale nie więcej niż 30% włącznie – od 13 500 lei do 25 000 lei;

– o więcej niż 30% – od 25 000 lei do 30 000 lei;

W przypadku przekroczenia długości pojazdu:

– więcej niż 1%, ale nie więcej niż 5% włącznie maksymalnej dozwolonej długości – od 150 lei do 250 lei.

– o więcej niż 5%, ale nie więcej niż 10% maksymalnej dozwolonej długości lub długości od 400 lei do 500 lei;

– o więcej niż 10%, ale nie więcej niż 20% maksymalnej dozwolonej długości – od 800 lei do 1000 lei;

– o więcej niż 20% maksymalnej dozwolonej długości – od 8 000 do 10 000 lei

Jeżeli masz pytania dotyczące przepisów w branży transportowej, skontaktuj się z nami.

 UZYSKAJ DARMOWĄ PORADĘ

Scroll to Top