Kancelaria transportowa

NORWESKI RZĄD ZMIENIA ZASADY KONTROLI NIELEGALNEGO KABOTAŻU

NORWESKI RZĄD ZMIENIA ZASADY KONTROLI NIELEGALNEGO KABOTAŻU

Norweski rząd wdroży przepisy, które mają ułatwiać kontrolę nielegalnego kabotażu. Nowe przepisy mają wejść w życie 01.03.2024.

W przypadku nieokazania świadectwa kierowcy (jeśli kierowca jest obywatelem państwa trzeciego) bądź licencji wspólnotowej (art. 3 i art. 5 ust. 6 rozporządzenia WE nr 1072/2009 ), kara będzie wynosiła 6 000 NOK. Natomiast w przypadku braku świadectwa kierowcy (art. 5 rozporządzenie WE 1072/2009), kara opiewa na kwotę 60 000 NOK.

Taryfikator kar związanych z nieprawidłowo wykonanym przewozem kabotażowym będzie kształtował się następująco (zasady prawidłowego kabotażu zawarte są w rozporządzeniu WE 1072/2009 art. 8 ust. 2 i 3):

  1. W przypadku gdy przewóz kabotażowy nie jest udokumentowany;
  2. W przypadku gdy przewóz kabotażowy został wykonany później niż siedem dni po zakończeniu ostatniego przewozu międzynarodowego;
  3. W przypadku gdy zostało wykonane powyżej trzech przewozów kabotażowych;
  4. W przypadku gdy został wykonany więcej niż jeden kabotaż (podczas wjazdu do państwa przyjmującego bez załadunku)
  5. W przypadku gdy kabotaż został wykonany powyżej trzech dni od przyjazdu bez ładunku do Norwegii

za powyższe naruszenia będzie groziła kara w wysokości 60 000 NOK.

W przypadku gdy list przewozowy będzie zawierał błędne dane dotyczące:

  1. nazwy, adresy i podpisu nadawcy;
  2. nazwy, adresu i podpisu przewoźnika;
  3. nazwy i adresu odbiorcy, jak również po dokonaniu dostawy – jego podpis oraz datę dostawy rzeczy;
  4. miejsca i daty odbioru rzeczy oraz miejsce ich przeznaczenia;
  5. numeru rejestracyjnego pojazdu silnikowego i przyczepy

za brak jakiegokolwiek z powyższych punktów, kara wynosiła będzie 6 000 NOK, za naruszenie kilku punktów nie więcej niż 25 000 NOK.

W przypadku naruszenia dotyczącego braku list przewozowych kara będzie opiewała na kwotę 6 000 NOK, natomiast w przypadku kiedy kabotaż rozpocznie się przed wykonaniem transportu międzynarodowego to kara wynosić będzie 25 000 NOK.

Jeżeli masz pytania dotyczące przepisów w branży transportowej, skontaktuj się z nami.

UZYSKAJ DARMOWĄ PORADĘ

Scroll to Top