Kancelaria transportowa

PLANOWANE ZMIANY W ROZPORZĄDZENIU WE 561/2006

PLANOWANE ZMIANY W ROZPORZĄDZENIU WE 561/2006W odpowiedzi na potrzebę poprawy warunków pracy kierowców autokarów i bezpieczeństwa na drogach, Rada i Parlament Europejski uzgodniły zmiany w rozporządzeniu WE 561/2006, dotyczącym czasu jazdy i odpoczynku.

Oto kluczowe planowane zmiany:

1. Większa elastyczność w podziale odpoczynku: Kierowcy będą mogli dzielić wymagany 45-minutowy odpoczynek na dwie części rozłożone na 4,5 godziny jazdy.

2. Możliwość odroczenia odpoczynku: Kierowcy będą mogli odroczyć wymagany dzienny odpoczynek o godzinę, pod warunkiem, że całkowity czas jazdy w danym dniu nie przekroczy 7 godzin. Odroczenie jest możliwe nie częściej niż raz na podróż trwającą co najmniej 6 dni lub dwa razy na podróż trwającą co najmniej 8 dni.

3. Odroczenie odpoczynku tygodniowego: Kierowcy będą mogli odroczyć tygodniowy odpoczynek o maksymalnie 12 dni po regularnym tygodniowym odpoczynku, z możliwością korzystania z tego odstępstwa zarówno w usługach krajowych, jak i międzynarodowych.

4. Cyfryzacja dokumentacji: Wprowadzenie cyfrowych formularzy podróży zamiast papierowych, aby ułatwić kontrolę przestrzegania przepisów.

5. Zmiany w specyfikacji tachografów: Aktualizacja wymagań dotyczących tachografów, aby umożliwić łatwiejsze rozróżnienie rodzajów przewozów.


Zmiany mają na celu dostosowanie przepisów do specyfiki pracy kierowców w sektorze okazjonalnego transportu osób, zapewniając jednocześnie utrzymanie wysokich standardów bezpieczeństwa na drogach.

Jeżeli masz pytania dotyczące przepisów w branży transportowej, skontaktuj się z nami.

UZYSKAJ WSPARCIE EKSPERTÓW

Scroll to Top