Kancelaria transportowa

Zwrot MAUT: Przełom w Walce z Niesprawiedliwymi Obciążeniami

Zwrot MAUT: Przełom w Walce z Niesprawiedliwymi Obciążeniami


W znaczącym zwrocie akcji na niemieckiej scenie transportowej, sąd administracyjny w Kolonii wydał wyrok, który zrewolucjonizuje sposób naliczania opłat drogowych w Niemczech. Firmy transportowe, po wieloletnim sporze, odniosły znaczące zwycięstwo nad Republiką Federalną Niemiec, uzyskując prawo do zwrotu nienależnie pobranych opłat za lata 2016–2020.

Nieprawidłowości w Obliczaniu Opłat

Sąd ustalił, że metoda wyliczania stawek, stosowana przez rząd federalny i oparta na ekspertyzach kosztów infrastruktury z lat 2014 oraz 2018, była błędna. Kluczowym punktem sporu okazało się włączenie do opłat drogowych kosztów związanych z działalnością policji drogowej – praktyka uznana za niezgodną z prawem.

Wyrok Sądu i Jego Konsekwencje

Na mocy wyroku, firmy transportowe uzyskają zwrot części opłat, co stanowi nie tylko zwycięstwo materialne, ale także symboliczne ustanowienie sprawiedliwości. Szczegółowo, sąd przyznał zwrot 5,86% opłat za lata 2016–2018 i 4,44% za okres od stycznia 2019 do grudnia 2020. Dodatkowo, przysługują im odsetki w wysokości 5 punktów procentowych powyżej bazowej stopy procentowej, obecnie wynoszącej 8,62%.

Implikacje dla Branży Transportowej

To historyczne orzeczenie nie tylko oddaje sprawiedliwość przedsiębiorcom, ale też stawia Niemcy w nowym świetle w kontekście przestrzegania prawa unijnego. Kancelaria Transportowa KOBEN, reprezentująca interesy ponad 70 firm w tej sprawie, podkreśla znaczenie wyroku dla całej branży. Potencjalna kwota zwrotu dla polskich firm, wynikająca z tego wyroku, szacowana jest na kilka miliardów euro, co dodatkowo zwiększy presję na niemieckie władze do przestrzegania prawa europejskiego w przyszłości.

Co Dalej?

Choć wyrok nie jest jeszcze prawomocny, stanowi on ważny krok w kierunku sprawiedliwości dla przedsiębiorstw transportowych. Wyrok TSUE z października 2020 r. wskazał już wcześniej na niezgodność doliczania kosztów policji do myta. Zatem każda próba apelacji przez rząd federalny prawdopodobnie będzie jedynie przedłużać proces i zwiększać obciążenie odsetkami.

Skutki dla Przyszłości

To wydarzenie nie tylko wpłynie na relacje między sektorem transportowym a rządem niemieckim, ale również ustanowi precedens dla innych krajów Unii Europejskiej, podkreślając znaczenie przestrzegania zasad jednolitego rynku. Firmy transportowe, które przez lata były niesprawiedliwie obciążane, teraz mogą oczekiwać sprawiedliwości i rekompensaty za nienależnie pobrane opłaty.


Scroll to Top