Kancelaria transportowa

ZMIANY W PRZEPISACH ROZPORZĄDZENIA 561/2006

ZMIANY W PRZEPISACH ROZPORZĄDZENIA 561/2006


W dniu 24 kwietnia 2024 r. na wniosek Komisji Europejskiej zostało wydane rozporządzenie parlamentu i rady UE 2024/1258 w sprawie zmiany niektórych przepisów rozporządzenia 561/2006. Zmieniane przepisy dotyczą kierowców, którzy świadczą usługi nieregularnego przewozu osób.

Wydanie nowelizacji rozporządzenia było spowodowane przede wszystkim tym, że przepisy dotyczące minimalnych przerw i okresów odpoczynku nie są odpowiednie w kontekście specyfiki okazjonalnych drogowych przewozów osób. Zdaniem Komisji Europejskiej, niektóre określone w rozporządzeniu (WE) nr 561/2006 wymogi dotyczące przerw oraz dziennych i tygodniowych okresów odpoczynku są nieodpowiednie i niepraktyczne z punktu widzenia kierowców i przewoźników wykonujących okazjonalny drogowy przewóz osób, ponieważ wymogi te niekorzystnie wpływają na zdolność do organizacji efektywnych, wysokiej jakości okazjonalnych przewozów osób, na warunki pracy kierowców i tym samym na bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Z tego względu wymagane było dostawanie przepisów do realiów sektora, jakim jest nieregularny przewóz osób. Wydane rozporządzenie odnosi się przede wszystkim do wymogów dotyczących minimalnych przerw oraz dziennego i tygodniowego okresu odpoczynku i ma zastosowanie wyłącznie wobec kierowców świadczących usługi w sektorze okazjonalnego przewozu osób

Oto kluczowe zmiany wprowadzone przez nowelizację rozporządzenia:

  1. Większa elastyczność w podziale odpoczynku: Kierowcy będą mogli dzielić wymagany 45-minutowy odpoczynek na dwie części rozłożone na 4,5 godziny jazdy, przy czym każda z przerw musi trwać przynajmniej 15 min. Zatem, od 22 maja kierowcy będą sami decydować, jak rozłożyć 45min wymaganej pauzy na dwie przerwy przy jednoczesnym zachowaniu warunku, że każda z nich musi trwać przynajmniej 15 min. Poniżej przykład prawidłowego odebrania przerw:

2. Możliwość odroczenia odpoczynku: Kierowcy będą mogli odroczyć wymagany dzienny odpoczynek o godzinę, pod warunkiem, że całkowity czas jazdy w danym dniu nie przekroczy 7 godzin. Odroczenie jest możliwe nie częściej niż raz na podróż trwającą co najmniej 6 dni lub dwa razy na podróż trwającą co najmniej 8 dni. Poniżej przykład prawidłowego odroczenia odpoczynku o godzinę.

3. Odroczenie odpoczynku tygodniowego: Kierowcy będą mogli odroczyć tygodniowy odpoczynek o maksymalnie 12 dni po regularnym tygodniowym odpoczynku, z możliwością korzystania z tego odstępstwa zarówno w usługach krajowych, jak i międzynarodowych. Dotychczas z odstępstwa mogli skorzystać jedynie kierowcy świadczący usługi okazjonalnego przewozu osób przy przewozach międzynarodowych. Od 22 maja z tego odstępstwa będą mogli również skorzystać kierowcy świadczący usługi okazjonalnego przewozu osób przy przewozach krajowych.

4. Cyfryzacja dokumentacji: Wprowadzenie cyfrowych formularzy podróży zamiast papierowych, aby ułatwić kontrolę przestrzegania przepisów.

5. Zmiany w specyfikacji tachografów: Aktualizacja wymagań dotyczących tachografów, aby umożliwić łatwiejsze rozróżnienie rodzajów przewozów.
    Nowelizacja przepisów ma przynieść polepszenie warunków pracy kierowców i warunków prowadzenia działalności dla przedsiębiorstw transportu drogowego, które mają podstawowe znaczenie dla utworzenia efektywnego, bezpiecznego i społecznie odpowiedzialnego sektora transportu drogowego.

    Nowe przepisy wejdą w życie już 22 maja 2024., jednakże jeszcze raz zwracam uwagę, że mają one zastosowywanie wyłącznie wobec kierowców, którzy świadczą usługi okazjonalnego przewozu osób.

    Scroll to Top