Chat with us, powered by LiveChat

AKTUALIZACJA – Austria wprowadza płacę minimalną od 1 stycznia 2017 r.

W związku z pojawiającymi się opiniami na temat stosowania przepisów płacy minimalnej w Austrii, wskazujemy, co następuje.

Zgodnie z treścią § 1 ust. 1 pkt 5 znowelizowanej ustawy o zwalczaniu dumpingu płacowego i socjalnego (Lohn- und Sozialdumping-Bekämpfungsgesetz, LSD-BG), spod stosowania tej ustawy wyłączony został tranzyt, o czym informowaliśmy wcześniej. Literalne brzmienie tego przepisu wskazuje na to, że ustawa ma zastosowanie do innych operacji transportowych niż tranzyt. Brzmienie przepisu jest następujące:

Niniejsza ustawa nie ma zastosowania, jeśli pracownik jest delegowany do Austrii wyłącznie w celu wykonania następujących prac na małą skalę i przez krótki okres:
działalność jako pracownik mobilny lub jako członek załogi (§ 4 Rozporządzenia w sprawie załóg statków, Federalny Dziennik Ustaw (BGBI) II Nr 518/2004) w transporcie transgranicznym towarów i osób (sektor transportu), pod warunkiem, że praca jest wykonywana wyłącznie w ramach ruchu tranzytowego, a zwykłe miejsce pracy nie jest zlokalizowane w Austrii.

WPHiI Ambasady RP w Wiedniu nie posiada wiedzy na temat stosowania przedmiotowych przepisów w odniesieniu do branży transportowej. Przedstawiciel Ambasady przyznał, że w Internecie opublikowane zostały interpretacje, że postanowienia cytowanej ustawy znajdują również zastosowanie w odniesieniu do transportu międzynarodowego, jednakże nie jest to oficjalne stanowisko organów austriackich.

Należy przy tym wskazać, że formularz ZKO 3 nie jest przystosowany do zgłoszenia operacji transportowych w transporcie międzynarodowym, a co za tym idzie – w praktyce niemożliwym jest dokonanie zgłoszenia w wymagany, zgodnie z przepisami austriackimi, sposób.

Kancelaria Transportowa KOBEN zwróciła się do Centralnej Jednostki Koordynacyjnej austriackiego Ministerstwa Finansów ds. zwalczania nielegalnego zatrudnienia oraz do austriackiego Ministerstwa Spraw Socjalnych z wnioskiem o udzielenie wyjaśnień w zakresie stosowania ustawy o zwalczaniu dumpingu płacowego i socjalnego. Z uwagi jednak na wysoce skomplikowany charakter zagadnienia, zapytanie zostało przekazane do działów prawnych wskazanych jednostek i oczekuje na rozpatrzenie.

Wobec powyższego, do czasu otrzymania przez Kancelarię Transportową KOBEN lub opublikowania, w zależności co nastąpi wcześniej, oficjalnego stanowiska przedstawicieli organów austriackich, sugerujemy wstrzymać się z dokonywaniem zgłoszeń międzynarodowych operacji transportowych.

DZIAŁ PRAWNY KANCELARII KOBEN

Radca Prawny Marek Kliś