Kancelaria transportowa

Analiza i ewidencja czasu pracy kierowców 

Chcesz zadbać o poprawność swojej dokumentacji i odciążyć pracowników wewnątrz firmy? Zleć analizę i ewidencję czasu pracy kierowców ekspertom! My zadbamy o rzetelność i skrupulatność w prowadzeniu Twojej dokumentacji, a Ty skupisz się na tym, co najważniejsze – rozwoju biznesu. 

Jak określa Ustawa o czasie pracy kierowców, przedsiębiorca zobowiązany jest tworzyć ewidencję czasu pracy dla każdego pracownika zatrudnionego na stanowisku kierowcy*. Rozliczanie czasu pracy kierowcy zatrudnionego w firmie transportowej jest więc niezbędne do prowadzenia dokumentacji, a zaniedbanie tego procesu może poskutkować dotkliwymi karami podczas kontroli. 

Kancelaria Transportowa KOBEN oferuje kompleksową usługę analizy i ewidencji czasu pracy kierowców. Stawiamy na indywidualne podejście, więc to Ty określasz ostateczny zakres usługi, dopasowując go do swoich oczekiwań, potrzeb i możliwość. Sprawdź, jak możemy Cię wyręczyć.

Co zyskujesz?

Optymalizujesz koszty
Eliminujesz błędy
Otrzymujesz stałą opiekę ekspertów
Redukujesz ryzyko
Oszczędzasz czas
Działasz zgodnie z przepisami

Co zyskujesz?

Optymalizujesz koszty
Otrzymujesz stałą opiekę ekspertów
Oszczędzasz czas
Eliminujesz błędy
Redukujesz ryzyko
Działasz zgodnie z przepisami

Co możemy dla Ciebie zrobić?

Wierzymy, że outsourcing usług jest korzystny wtedy, gdy jego zakres odpowiada na konkretne zapotrzebowanie klienta i jest dopasowane do jego możliwości i ograniczeń.  Sprawdź, co możemy dla Ciebie zrobić w zakresie analizy i ewidencji czasu pracy kierowców. Sam zadecyduj, ile zadań chcesz nam powierzyć!

 1. Przeprowadzamy pełną analizę czasów jazdy i odpoczynków kierowców pod kątem kontroli. 
 2. Informujemy o popełnionych przez kierowcę naruszeniach oraz przygotowujemy propozycję ich opisania. 
 3. Kontrolujemy czas jazdy i odpoczynków w ujęciu tygodniowym.
 4. Sprawdzamy ciągłość liczników pojazdów.
 5. Przedstawiamy ewentualne nieprawidłowości.
 1. Rozliczamy czas pracy kierowców zgodnie z wymaganiami Państwowej Inspekcji Pracy. 
 2. Wyliczamy nadgodziny, dodatki za pracę w porze nocnej oraz dyżurów. 
 3. Rozliczamy ryczałty. 
 4. Analizujemy naruszenia pod kątem PIP. 
 5. Rejestrujemy czas pracy kierowcy na terytorium danego kraju z uwzględnieniem narzuconych przez prawo stawek minimalnych. 
 6. Naliczamy wartości wynagrodzenia przysługującego kierowcy zgodnie z przepisami poszczególnych państw europejskich.
 1. Rozliczamy diety i ryczałty za nocleg dla kierowców wykonujących transport w kraju.
 2. Rozliczamy „wirtualne diety” na potrzeby obliczeń kwoty należnych składek ZUS i zaliczek podatkowych kierowców dla kierowców wykonujących transport międzynarodowy.
 1. Przygotowujemy projekty dokumentacji związanej z analizą i rozliczaniem czasu pracy kierowców lub weryfikacją i modyfikacją dokumentacji obowiązującej w przedsiębiorstwie (regulamin pracy, regulamin wynagradzania).
 2. Przeprowadzamy audyt dokumentacji pod kątem wymogów Państwowej Inspekcji Pracy i Inspekcji Transportu Drogowego.
 3. Przygotowujemy wykaz dokumentów niezbędnych w aktach osobowych kierowców wraz z szablonami.
 4. Nadzorujemy dokumentację związaną z kierowcami.
 5. Informujemy na bieżąco formą mailową o zmianie przepisów, które mają wpływ na wewnętrzną dokumentację dotyczącą kierowców.
 1. zapewniamy bieżącą pomoc w formie konsultacji telefonicznych z zakresu analizy i rozliczania czasu pracy kierowców oraz ustawy o transporcie drogowym.
 1. Przygotowujemy odwołania od decyzji administracyjnych związanych z wykonywanymi przewozami drogowymi nakładanymi w trakcie kontroli drogowych lub podczas kontroli w przedsiębiorstwie w zakresie czasu pracy kierowców przez ITD oraz PIP, a także organy innych państw członkowskich UE oraz Zjednoczonego Królestwa o podobnym ITD oraz PIP w zakresie kompetencji.
 1. Przygotowujemy w systemie IMI zgłoszenia delegowania kierowców wykonujących kabotaż i cross-trade.
 2. Przekazujemy kopię zgłoszenia delegowania niezbędną do okazania podczas kontroli drogowej w poszczególnych krajach UE.
 3. Oferujemy możliwość wskazania w systemie IMI danych Kancelarii Transportowej KOBEN jako osoby kontaktowej dla organów kontrolnych.
 4. Administrujemy w systemie IMI profil przedsiębiorcy.
 5. Sporządzamy i opracowujemy wyjaśnienia, pisma, odwołania i inne niezbędne dokumenty w przypadku kontroli.
 1. Oferujemy możliwość konsultacji telefonicznych kierowców lub innego pracownika w związku z wykonywanym przez kierowcę transportem.
 2. Oferujemy konsultację naszego przedstawiciela z organem przeprowadzającym kontrolę w języku kontrolującego.
 1. Oferujemy pomoc w zakresie skompletowania dokumentacji wymaganej podczas kontroli ITD/PIP w przedsiębiorstwie.
 2. Pomagamy w przygotowaniu uwag i wniosków po otrzymaniu protokołu pokontrolnego z protokołów pokontrolnych.
 3. Analizujemy, opiniujemy i wyjaśniamy protokoły kontroli ITD i PIP.
 4. Oferujemy obecność naszego specjalisty podczas postępowań ITD lub PIP w przedsiębiorstwie dotyczących czasu pracy kierowców.
 1. Szkolimy kierowców objętych umową z obowiązujących przepisów prawa oraz poprawnej obsługi tachografów cyfrowych i analogowych.
 2. Oferujemy możliwość bezpłatnego uczestnictwa w organizowanych przez nas szkoleniach otwartych.

Gotowy do drogi? Zaczynamy!

*Rozliczanie czasu pracy kierowców zgodnie z wymaganiami Państwowej Inspekcji Pracy – wyliczenie nadgodzin, dodatków za pracę w porze nocnej, dyżurów. Dla przewozów międzynarodowych dodatkowo rozliczony zostaje czas pracy kierowcy na terytorium danego kraju z uwzględnieniem wynagrodzenia minimalnego przysługującego kierowcy zgodnie z przepisami obowiązującymi w poszczególnych krajach UE.

Scroll to Top