Chat with us, powered by LiveChat
 

Audyt dokumentacji kierowców i przedsiębiorstwa związanej z wykonywaniem przewozów drogowych

  • Sprawdzenie i analiza dokumentów firmy niezbędnych do wykonywania przewozów drogowych
  • Sprawdzenie poprawności prowadzenia dokumentacji pracowniczej kierowców, ze szczególnym uwzględnieniem dokumentacji czasu pracy kierowców; uzupełnienie braków
  • Sprawdzenie warunków zatrudniania kierowców pod kątem zgodności z prawem transportowym
  • Przygotowanie regulaminu pracy i regulaminu wynagradzania lub modyfikacja istniejącego
  • Wskazanie nieprawidłowości i uchybień z zakresu czasu pracy kierowców z określeniem łącznej wysokości kar za poszczególne rodzaje naruszeń wynikających z taryfikatora stosowanego przez służby kontrolne
  • Wskazanie sposobów usunięcia maksymalnie wielu podstaw do nałożenia kary przez organy kontrolne
  • Weryfikacja sposobu ewidencji i kontroli czasu pracy kierowców Klienta, omówienie naruszeń przepisów
  • Udzielenie informacji i konsultacji w zakresie obowiązujących przepisów o czasie pracy kierowców

 

Chcesz wiedzieć więcej? Zapytaj naszych doradców lub zamów usługę już dzisiaj!