Austria – kary za odbiór 45h w kabinie.

Austriackie Ministerstwo Spraw Socjalnych potwierdziło, że od czasu wejścia w życie rozporządzenia (WE) nr 561/2006 nigdy nie było dopuszczalne, aby kierowcy na terenie Austrii spędzali w pojeździe okres regularnego odpoczynku tygodniowego.

Jeżeli kierowca spędza tygodniowy okres odpoczynku w kabinie, jest to traktowane jako niewystarczający tygodniowy okres odpoczynku krótszy niż 36 godzin i jest klasyfikowane jako bardzo poważne naruszenie.

Naruszenia przepisów rozporządzenia (WE) nr 561/2006 mogą być zgłaszane na mocy prawa austriackiego przez policję drogową na mocy ustawy o pojazdach silnikowych (KFG) lub przez inspekcję pracy na podstawie ustawy o Prawie pracy (AZG).  Obie ustawy przewidują następujące kary administracyjne: • § 134 (1) i (1b) KFG: Naruszenia przepisów rozporządzenia (WE) nr 561/2006 podlegają karze grzywny w wysokości do 5 000 EUR, a w przypadku ich nieściągalności karą pozbawienia wolności do sześciu tygodni. W przypadku bardzo poważnego naruszenia, wysokość grzywny nie może wynosić mniej niż 300 euro. • § 28 (5) i (6) AZG: jeżeli naruszenia przepisów rozporządzenia (WE) nr 561/2006 zostaną sklasyfikowane jako bardzo poważne naruszenia, pracodawcy zostaną ukarani grzywną w wysokości od 300 do 2 180 EUR, a w przypadku kolejnego takiego wykroczenia od 350 EUR do 3 600 euro.

DZIAŁ PRAWNY

KANCELARII TRANSPORTOWEJ KOBEN

Newsletter