Austria opublikowała wytyczne dotyczące delegowania pracowników w sektorze transportu.

Wytyczne są dostępne na austriackiej platformie delegowania pracowników http://www.entsendeplattform.at/cms/Z04/Z04_999_15/lsd-bg-aktuelles-zum-transportbereich

Opublikowany biuletyn informacyjny dla sektora transportowego ma charakter informacyjny. Zawiera szereg przydatnych informacji dotyczących oddelegowania pracowników branży transportowej.

W pierwszej kolejności wskazano, że austriacka płaca minimalna obejmuje:

 • Kabotaż;
 • Ruch docelowy do Austrii dla klienta zewnętrznego (załadunek odbywa się poza granicami Austrii, rozładunek ma miejsce na terytorium Austrii);
 • Firmy nieaustriackie dokonują załadunku na terenie Austrii, a rozładunek poza granicami Austrii;
 • Przepisy te znajdują również zastosowanie do przewozu osób (przewóz okazjonalny, przewóz liniowy, podróże turystyczne).

Austriacka płaca minimalna nie ma zastosowania do:

 • Tranzytu;
 • Przewozu na potrzeby własne:
 1. sprzedawca, właściciel, producent, wynajmujący sprzedanych, wynajętych, wyprodukowanych towarów przeznaczonych do przetworzenia w Austrii – zapewnia swoim pracownikom własne pojazdy (także wynajmowane lub leasingowane), a transport towarów stanowi działalność pomocniczą w stosunku do jego podstawowej działalności gospodarczej;
 2. kupujący, najemca, właściciel samodzielnie lub za pośrednictwem swoich pracowników zabiera przetworzone, zakupione, wynajęte towary z Austrii – za pomocą własnych pojazdów (także wynajmowanych lub leasingowanych), a transport towarów stanowi działalność pomocniczą w stosunku do jego podstawowej działalności gospodarczej;

Austriacka płaca minimalna nie ma zastosowania do wycieczek turystycznych, o ile:

 • wycieczka rozpoczyna się poza Austrią i miejsce docelowe nie znajduje się w Austrii oraz
 • żaden turysta nie kończy swojej podróży na terenie Austrii.

Ministerstwo Spraw Socjalnych wskazuje również na obowiązki firm transportowych:

 • przestrzeganie układu zbiorowego dotyczącego austriackiej płacy minimalnej dla sektora transportowego;
 • zgłoszenie kierowcy poprzez formularz ZKO 3.

Dokumenty wymagane w pojeździe kierowcy:

 • zgłoszenie;
 • dokumenty potwierdzające objęcie kierowcy ubezpieczeniem społecznym (zaświadczenie A1);
 • dokumenty płacowe;
 • w przypadku obywateli państw trzecich-pozwolenie na pracę.

Organ austriacki wyróżnił rodzaje zgłoszeń delegowanych pracowników:

 • standardowe
 • grupowe

W zgłoszeniach standardowych, dotyczących jednej operacji transportowej, należy zwrócić uwagę na:

 • punkt 3 – przedstawiciel:
 • osoba z kręgu pracowników oddelegowanych do Austrii
 • osoba przebywająca na stałe w Austrii posiadająca uprawnienia profesjonalnego pełnomocnika stron (np. doradca podatkowy, adwokat, biegły rewident, notariusz)
 • punkt 4 – krajowy zleceniodawca – zgłaszający powinien określić, czy zlecającym jest podmiot austriacki, czy też zlecającym jest firma spoza Austrii
 • punkt 6- miejsce załadunku/rozładunku – nie należy wpisywać ogólnie: Austria – należy wskazać dokładny adres)
 • punkt 7- dokumenty związane z oddelegowaniem – należy przechowywać w pojeździe.

Zgłoszenie ramowe (na okres maksymalnie trzech miesięcy), jeśli firma transportowa współpracuje z konkretnym klientem, a co za tym idzie – miejsca rozładunku/załadunku są niezmienne – można dokonać takiego zgłoszenia. Jeżeli kierowca będzie zmieniał miejsce załadunku/rozładunku – w takim przypadku należy zgłoszenie każdorazowo wypełniać.

Ważne jest, aby w polu „komentarz” wskazać, że zgłoszenie nie charakter ramowy.

Zgłoszenie grupowe jest możliwe, jeśli:

 • transport jest realizowany dla dwóch lub więcej klientów mających siedzibę na terytorium Austrii
 • w czasie zgłoszenia są już znane miejsca załadunku/rozładunku.

Warunkiem uznania zgłoszenia za grupowe jest ścisłe połączenie czasowe i miejscowe (odstęp pomiędzy dwoma kolejnymi operacjami transportowymi nie jest dłuży niż tydzień, a kierowca w tym czasie pozostaje w Austrii). W przypadku transportu osób – ścisłe połączenie czasowe jest zachowane, nawet jeśli transport jest dłuższy tydzień.

W przypadku wypełniania zgłoszenia ramowego i zgłoszenia grupowego, należy mieć na uwadze te same wytyczne, jak w zgłoszeniu standardowym.

Dodatkowo Ministerstwo Spraw Socjalnych wymieniło oraz dokładnie opisało dokumenty, które powinien posiadać przy sobie kierowca.

Obowiązkowe dokumenty to:

 • zaświadczenie A1- zaświadczenie jest respektowane w języku oddelegowanego (jeżeli złożono wniosek o wydanie zaświadczenia A1 – kierowca może posłużyć się takim wnioskiem – musi on jednak zostać przetłumaczony na język niemiecki)
 • formularz zgłoszeniowy
 • dokumenty płacowe: umowa o pracę, lista płac, dowody wypłaty wynagrodzenia, zapisy płac, dokumenty odnoszące się do klasyfikacji płac, ewidencja czasu pracy każdego pracownika
 • zezwolenie na pracę oraz na pobyt w przypadku pracowników spoza UE.

Dokument płacowe mogą zostać przetłumaczone na język niemiecki lub francuski. Można również przedstawić dokumenty płacowe w języku nie-niemieckim, o ile będą one zrozumiałe dla kontrolującego.

Dokumenty można przechowywać w postaci elektronicznej (udostępnienie elektroniczne oznacza, że kierowca ma do dyspozycji dokumenty na urządzeniu elektronicznym, np. na tablecie i w trakcie kontroli przekazuje je do laptopa organu kontrolującego – przesłanie organowi kontrolnemu dokumentów mailem z biura Pracodawcy za granicą lub tylko wgląd do treści na tablecie jest niewystarczające, podobnie jak przekazanie danych na nośniku danych w postaci pendrive’a.

W najbliższym czasie biuletyn informacyjny ma zostać opublikowany w języku polskim.

DZIAŁ PRAWNY KANCELARII TRANSPORTOWEJ KOBEN

Radca Prawny Marek KliśKontynuując wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookie. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close