Chat with us, powered by LiveChat

Pobierz zestawienie Zakazy prowadzenia pojazdów w niedziele i święta oraz w okresie wakacyjnym w Polsce  Dotyczy pojazdów Pojazdy i zespoły pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton, z wyłączeniem autobusów  Obszar W całym kraju  Zakaz W dzień poprzedzający dni ustawowo wolne od pracy od godz. 18:00 do godz. 22:00; W dni ustawowo...

Wersja: 16.06.2020, obowiązująca do 30.06.2020, należy wziąć pod uwagę dalszy rozwój sytuacji. Pasażerowie będący obywatelami następujących krajów lub mający miejsce zamieszkania lub miejsce stałego pobytu w jednym z tych krajów, oraz przyjeżdżający z jednego z tych krajów, oraz wszyscy, którzy przebywali w tych krajach lub w...

Spodziewane spiętrzenie ruchu w kierunku Austrii Ponieważ w Austrii od 17 maja br. ponownie obowiązuje zakaz poruszania się ciężkimi pojazdami ciężarowymi w niedziele i święta, a w Niemczech nadal jest on zniesiony, policja obawia się problemów na przejściach granicznych w kierunku Austrii. W celu zabezpieczenia ciągłości dostaw...

Leonore Gewessler, od 18.05. 2020 r. w Austrii ponownie będzie obowiązywał ustawowy zakaz jazdy w weekendy i święta dla samochodów ciężarowych o masie całkowitej powyżej 7,5 tony oraz samochodów ciężarowych z przyczepami. Przypominamy, że rząd austriacki, w celu zagwarantowania bezpieczeństwa dostaw, zawiesił od marca weekendowy i...

Jak podaje austriacka agencja informacyjna APA, granica między Niemcami a Austrią, która została zamknięta z powodu pandemii COVID- 19, zostanie w pełni otwarta 15 czerwca br.  Od tego dnia na granicach będą przeprowadzane tylko wyrywkowe kontrole. Rząd Federalny zamierza omówić dalsze kroki na swoim posiedzeniu 13...

Jak podaje Federalne Ministerstwo Ochrony Środowiska, Energii, Mobilności, Innowacji i Technologii w Austrii, obecna sytuacja związana z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID- 19, wymaga elastyczności we wdrażaniu przepisów prawnych dotyczących świadectw kwalifikacji zawodowych kierowców. Z jednej strony konieczne są ograniczenia we wszystkich obszarach życia publicznego -...

Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Pracy Austrii, z dniem 10 kwietnia uchyla się ze skutkiem natychmiastowym dekret z dnia 20 marca 2020 r. Od 11 kwietnia 2020 r. obowiązują przepisy dekretu z 10 kwietnia 2020r. Z dniem 11 kwietnia 2020 r. odstępstwa od przepisów rozporządzenia...

W celu zapewnienia ciągłych dostaw towarów, zawieszenie weekendowego zakazu jazdy w Austrii dla pojazdów ciężarowych powyżej 7,5 tony przedłużono do 19 kwietnia 2020 r. Obowiązują następujące zasady: Zakaz prowadzenia pojazdów w soboty od 15:00 do północy oraz w niedziele i święta państwowe od 12:00 do 22:00 ciężarówkami z przyczepami, jeżeli maksymalna...

Zgodnie ze zbiorową informacją Komisji Europejskiej dotyczącą środków podjętych przez Państwa Członkowskie UE wskazujemy kraje, które podjęły decyzję o zawieszeniu poszczególnych przepisów rozporządzenia 561/2006. Francja W dniach 21.03.2020 r. – 19.04.2020 r. w zakresie krajowego i międzynarodowego transportu towarów wprowadzono następujące odstępstwa od stosowania Rozporządzenia (WE) nr 561/2006: - art. 6 ust. 1...