Chat with us, powered by LiveChat

Zgodnie ze zbiorową informacją Komisji Europejskiej dotyczącą środków podjętych przez Państwa Członkowskie UE wskazujemy kraje, które podjęły decyzję o zawieszeniu poszczególnych przepisów rozporządzenia 561/2006. Francja W dniach 21.03.2020 r. – 19.04.2020 r. w zakresie krajowego i międzynarodowego transportu towarów wprowadzono następujące odstępstwa od stosowania Rozporządzenia (WE) nr 561/2006: - art. 6 ust. 1...

W związku z obecną sytuacją, poniżej przedstawiamy aktualne informacje dotyczące poszczególnych krajów europejskich, w zakresie wykonywania transportu międzynarodowego. Polska Zgodnie z informacjami udzielanymi przez Ministerstwo Infrastruktury, kierowcy prowadzący pojazdy samochodowe w międzynarodowym transporcie drogowym rzeczy, po przekroczeniu granicy państwowej, są zwolnieni z odbycia obowiązkowej kwarantanny, o której mowa...

Wiedeń. Jak podaje austriacka spółka finansująca autostrady i drogi ekspresowe Asfinag, 27 lutego został uruchomiony nowo opracowany, internetowy portal rejestracyjny dla zatwierdzonych transportów specjalnych. Portal rejestracyjny, zgromadzi większość istniejących wymagań rejestracyjnych Asfinag. W dużej mierze zastąpiłoby to zgłoszenia faksem i drogą mailową. Stare procedury rejestracyjne mają...

Z początkiem tego roku, wzrosną stawki płacy minimalnej w Austrii. Zgodnie z przepisami Ustawy o płacy minimalnej (Lohn- und Sozialdumping-Bekämpfungsgesetz (LSD-BG), konieczne jest zgłoszenie pracownika delegowanego, przed jego wjazdem na teren Austrii za pomocą formularza elektronicznego ZKO-3T, wydanego przez austriackie ministerstwo finansów. Obecnie w 22...

W ostatnim czasie można zauważyć intensywne kontrole płacy minimalnej na terenie Austrii. Organ austriacki - w tym wypadku policja finansowa i starostwo, dokonują kontroli również w przedsiębiorstwie, wzywając polskie firmy transportowe do dostarczenia dokumentacji, potwierdzającej przestrzeganie austriackiej Ustawy o zapobieganiu dumpingowi płacowemu i socjalnemu, zgodnie...

PROWADZENIE AKT OSOBOWYCH Od 2019 r. pracodawca może prowadzić i przechowywać dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracowników w postaci papierowej lub elektronicznej. Z elektronicznym przechowywaniem dokumentacji wiąże się obowiązek uwierzytelniania zeskanowanych dokumentów kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną czyli potwierdzenia zgodności cyfrowego...

Austriackie Ministerstwo Spraw Socjalnych potwierdziło, że od czasu wejścia w życie rozporządzenia (WE) nr 561/2006 nigdy nie było dopuszczalne, aby kierowcy na terenie Austrii spędzali w pojeździe okres regularnego odpoczynku tygodniowego. Jeżeli kierowca spędza tygodniowy okres odpoczynku w kabinie, jest to traktowane jako niewystarczający tygodniowy okres...

Od dzisiaj można zgłaszać kierowców, którzy wykonują usługę transportową na terenie Austrii za pomocą nowego formularza, który został specjalnie sporządzony dla branży transportowej (ZKO-3T). Przypominamy, że nowy formularz zgłoszeniowy przewiduje maksymalnie 6 miesięczny okres zgłoszenia pracownika, więc nie trzeba zgłaszać każdorazowo operacji transportowej. W polu dotyczącym...