Jakie działania podjąć w toku postępowania, aby dobra reputacja pozostała nienaruszona?

Zdarza się, że zostaje wszczęta procedura badania dobrej reputacji. W ramach Kancelarii Transportowej KOBEN wielokrotnie i z oczekiwanym efektem pomogliśmy przewoźnikom oraz zarządzającym transportem w toku takich postępowań. Zdajemy sobie sprawę, jak wyczekiwana jest decyzja stwierdzająca, że dobra reputacja pozostaje nienaruszona. Wobec tego możemy dać kilka wskazówek.

Przygotowanie odpowiedzi na pismo organu

Po pierwsze, fakt, że organ uruchomił postępowanie w przedmiocie oceny dobrej reputacji, nie oznacza, że wyda decyzję stwierdzającą utratę dobrej reputacji. Istotne jest przygotowanie wyczerpującej odpowiedzi na pismo organu. W piśmie muszą zostać zawarte kluczowe informacje podlegające ocenie przy badaniu dobrej reputacji.

Uwzględnienie liczby naruszeń i środków naprawczych

Organ bierze pod uwagę liczbę stwierdzonych naruszeń oraz możliwość poprawy sytuacji. Należy wykazać, że jako przewoźnik podejmujemy szereg działań, aby zapobiec kolejnym naruszeniom, które mogłyby powstać w przyszłości. Warto zaprezentować skalę operacji transportowych oraz środki naprawcze, które zostały wprowadzone.

Prezentacja skali operacji i interesu społecznego

Organ uwzględnia także interes społeczny oraz może wziąć pod uwagę opinię organizacji branżowej. Ważne jest przedstawienie działań przewoźnika na rzecz poprawy warunków pracy i bezpieczeństwa transportu.

Wsparcie profesjonalistów

Zalecamy, aby nie pozostawiać pisma organu bez odpowiedzi. Jeśli potrzebujesz wsparcia w toku postępowania w przedmiocie oceny dobrej reputacji, skontaktuj się z nami.

Przykład z praktyki Kancelarii KOBEN

Poniżej zamieszczamy fragment decyzji w ostatniej sprawie prowadzonej przez Kancelarię Transportową KOBEN, która zakończyła się sukcesem i utrzymaniem dobrej reputacji przewoźnika.

Author Avatar

Bartłomiej Muc

Doświadczony doradca transportowy, ekspert i praktyk prawa transportowego, prelegent branżowych konferencji, doświadczony trener, szkoleniowiec i wykładowca.
Search