Chat with us, powered by LiveChat

Belgia – kary za przeciążenie pojazdu.

Nowy belgijski katalog kar przewiduje karę więzienia od 8 dni do roku za przeciążenie pojazdu.

Belgijska Federacja Drogowego Transportu towarowego i logistyki UPTR wystosowała odwołanie do belgijskiego Trybunału Konstytucyjnego przeciwko nowemu katalogowi kar w regionie Walonii na południu Belgii. Wprowadzona regulacja po raz pierwszy
przewiduje karę pozbawienia wolności dla kierowcy.[signinlocker id=”18775″]

Belgijska Federacja UPTR podkreśla, że kierowca, który nieświadomie prowadzi przeładowany pojazd, będzie ponosił taką samą karę jak kierowca, który świadomie dokonuje czynu zabronionego. W związku z tym należy zaznaczyć, że sytuacja prawna kierowcy popełniającego nieświadomie czyn zabroniony jest traktowana na równi z umyślnym dokonaniem czynu zabronionego. Przez takie nakładanie kar finansowych lub kar pozbawienia wolności wnioskować można, że kierowcy popełniającemu wykroczenie nieumyślnie będzie wymierzona nieproporcjonalna kara do popełnionego czynu zabronionego.

Dodatkowo, kary grzywny w nowym katalogu kar mają wzrosnąć.

Kara grzywny powinna wynosić od 600 euro za przeciążenie do 500 kilogramów. Kara za przeładowanie powyżej 3 t może wynosić nawet 75.000 euro.
Już poprzednie kary grzywny w wysokości od 400 do 6000 euro było krytykowane przez Belgijską Federację UPTR jako zbyt wysokie.

DZIAŁ PRAWNY KANCELARII TRANSPORTOWEJ KOBEN

[/signinlocker]