BELGIA – nowe opłaty drogowe od 1 stycznia 2018 r.

Belgia do listy pojazdów podlegających obowiązkowi uiszczania opłat za korzystanie z dróg płatnych dodała ciągniki siodłowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony (kategorii N1 z kodem nadwozia BC).

Od 1 stycznia 2018 r. pojazdy te będą również podlegać automatycznemu poborowi opłaty kilometrowej.

Małe ciągniki siodłowe przejeżdżając przez Belgię będą musiały być wyposażone w urządzenie elektronicznej rejestracji przejazdu (OBU).

Opłata będzie naliczana za każdy przejechany kilometr w zależności od masy pojazdu, standardu emisji oraz użytkowanej drogi.

Zostaną wprowadzone cztery zmiany:

 • zmiana stawek za przejazdy płatnymi drogami,
 • rozszerzenia sieci dróg płatnych,
 • wprowadzenie nowej kategorii pojazdów objętych obowiązkiem opłaty kilometrowej,
 • zmiana systemu kar.

NOWE STAWKI

Flandria i Bruksela wprowadzają dwie różne stawki opłat dla pojazdów Euro V i Euro VI.

  WALONIA (netto) FLANDRIA,
autostrada brukselska
 

BRUKSELA

3,5-12 ton 12-32 ton > 32 ton 3,5-12 ton 12-32 ton > 32 ton 3,5-12 ton 12-32 ton > 32 ton
Euro 0 0,149 0,199 0,203 0,149 0,199 0,204 0,191 0,268 0,297
Euro 1 0,149 0,199 0,203 0,149 0,199 0,204 0,191 0,268 0,297
Euro 2 0,149 0,199 0,203 0,149 0,199 0,204 0,191 0,268 0,297
Euro 3 0,129 0,179 0,183 0,128 0,179 0,183 0,166 0,242 0,272
Euro 4 0,098 0,148 0,152 0,097 0,148 0,152 0,134 0,211 0,24
Euro 5 0,077 0,127 0,131 0,085 0,136 0,140 0,121 0,197 0,227
Euro 6 0,077 0,127 0,131 0,075 0,126 0,13 0,101 0,177 0,207

ZWIĘKSZENIE SIECI DRÓG PŁATNYCH

We Flandrii i w Walonii opłatą kilometrową za przejazd, zostaną objęte następujące odcinki dróg:

Flandria (dodatkowych 157 km dróg)

N14 od przecięcia z R16 (Lier) do skrzyżowania z E34 (Zoersel)

N35 od skrzyżowania z N43 (Deinze) do skrzyżowania z N37 (Tielt)

N35 od skrzyżowania z N50 (Pittem) do skrzyżowania z N330 (Avekapelle)

N42 od skrzyżowania z N8 do granicy z Walonią

N43 od skrzyżowania z R8 w Kortrijk do skrzyżowania łączącego R4 z Gandawą.

N73 od centrum Heppen (punkt początkowy N73) do skrzyżowania z N762 w Kinrooi.

Walonia (dodatkowe 4 km)

N5: od skrzyżowania z N5 (Couvin) do węzła “Ry Rzymu” (jest to pierwszy odcinek obwodnicy Couvin oddanej do użytku).

 

NOWA KATEGORIA POJAZDÓW OBJĘTA OPŁATĄ

W Belgii, od 1 stycznia 2018, ciągniki siodłowe ,o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub mniejszej niż 3,5 tony (kategoria N1 z kodem nadwozia BC), zostały włączone do systemu automatycznego poboru opłat drogowych, jako nowa kategoria pojazdów poddana temu obowiązkowi.

KARY

Również od 1 stycznia zostanie zmieniony system kar. W miejsce dotychczasowej,  jednolitej grzywny w wysokości 1000 € za stwierdzone naruszenie, zostaną wprowadzone różne stawki grzywien w zależności od kategorii naruszenia.

Wysokości grzywien:

 • kategoria A           –  1000 €
 • ingerencja w urządzenie systemu elektronicznej rejestracji przejazdu (z zamiarem oszustwa),
 • fałszowanie dokumentów pokładowych wymaganych do określenia maksymalnej dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu oraz jego normy emisji Euro (z zamiarem oszustwa).
 • kategoria B           –  800 €
 • brak urządzenia elektroniczny system rejestracji przejazdów w odniesieniu do Belgii (OBU),
 • brak umowy o elektroniczny pobór opłat zawartej z jednym z akredytowanych usługodawców, dla danego pojazdu,
 • kategoria C           –  500 €
 • elektroniczny system rejestracji przejazdów (OBU) nie został aktywowany,
 • elektronicznym systemem rejestrującym na pokładzie pojazdu jest OBU innego pojazdu,
 • korzystanie z sieci dróg pomimo rozwiązania umowy o świadczenie usług z usługodawcą,
 • korzystanie z sieci dróg z urządzeniem pokładowym, po tym jak udostępniony środek płatności stał się niewystarczalnym,
 • urządzenie OBU zgłasza problem lub wydaje się, że nie działa, a właściciel pojazdu nie kontaktuje się natychmiast z usługodawcą,
 • OBU zgłasza problem lub wydaje się, że nie działa, właściciel pojazdu natychmiast kontaktuje się z usługodawcą, ale nie stosuje się do otrzymanych od usługodawcy wskazówek.
 • kategoria D        –  100 €
 • jakiekolwiek inne przestępstwo przeciwko systemowi elektronicznego poboru opłat, niewymienione powyżej.

Zapraszamy Państwa na naszą konferencję. Szczegóły wydarzenia tutaj.

DZIAŁ PRAWNY

KANCELARII TRANSPORTOWEJ KOBEN

Newsletter