, BELGIA – nowe opłaty drogowe od 1 stycznia 2018 r.

BELGIA – nowe opłaty drogowe od 1 stycznia 2018 r.

Belgia do listy pojazdów podlegających obowiązkowi uiszczania opłat za korzystanie z dróg płatnych dodała ciągniki siodłowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony (kategorii N1 z kodem nadwozia BC).

Od 1 stycznia 2018 r. pojazdy te będą również podlegać automatycznemu poborowi opłaty kilometrowej.

Małe ciągniki siodłowe przejeżdżając przez Belgię będą musiały być wyposażone w urządzenie elektronicznej rejestracji przejazdu (OBU).

Opłata będzie naliczana za każdy przejechany kilometr w zależności od masy pojazdu, standardu emisji oraz użytkowanej drogi.

Zostaną wprowadzone cztery zmiany:

 • zmiana stawek za przejazdy płatnymi drogami,
 • rozszerzenia sieci dróg płatnych,
 • wprowadzenie nowej kategorii pojazdów objętych obowiązkiem opłaty kilometrowej,
 • zmiana systemu kar.

NOWE STAWKI

Flandria i Bruksela wprowadzają dwie różne stawki opłat dla pojazdów Euro V i Euro VI.

  WALONIA (netto) FLANDRIA,
autostrada brukselska
 

BRUKSELA

3,5-12 ton 12-32 ton > 32 ton 3,5-12 ton 12-32 ton > 32 ton 3,5-12 ton 12-32 ton > 32 ton
Euro 0 0,149 0,199 0,203 0,149 0,199 0,204 0,191 0,268 0,297
Euro 1 0,149 0,199 0,203 0,149 0,199 0,204 0,191 0,268 0,297
Euro 2 0,149 0,199 0,203 0,149 0,199 0,204 0,191 0,268 0,297
Euro 3 0,129 0,179 0,183 0,128 0,179 0,183 0,166 0,242 0,272
Euro 4 0,098 0,148 0,152 0,097 0,148 0,152 0,134 0,211 0,24
Euro 5 0,077 0,127 0,131 0,085 0,136 0,140 0,121 0,197 0,227
Euro 6 0,077 0,127 0,131 0,075 0,126 0,13 0,101 0,177 0,207

ZWIĘKSZENIE SIECI DRÓG PŁATNYCH

We Flandrii i w Walonii opłatą kilometrową za przejazd, zostaną objęte następujące odcinki dróg:

Flandria (dodatkowych 157 km dróg)

N14 od przecięcia z R16 (Lier) do skrzyżowania z E34 (Zoersel)

N35 od skrzyżowania z N43 (Deinze) do skrzyżowania z N37 (Tielt)

N35 od skrzyżowania z N50 (Pittem) do skrzyżowania z N330 (Avekapelle)

N42 od skrzyżowania z N8 do granicy z Walonią

N43 od skrzyżowania z R8 w Kortrijk do skrzyżowania łączącego R4 z Gandawą.

N73 od centrum Heppen (punkt początkowy N73) do skrzyżowania z N762 w Kinrooi.

Walonia (dodatkowe 4 km)

N5: od skrzyżowania z N5 (Couvin) do węzła „Ry Rzymu” (jest to pierwszy odcinek obwodnicy Couvin oddanej do użytku).

 

NOWA KATEGORIA POJAZDÓW OBJĘTA OPŁATĄ

W Belgii, od 1 stycznia 2018, ciągniki siodłowe ,o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub mniejszej niż 3,5 tony (kategoria N1 z kodem nadwozia BC), zostały włączone do systemu automatycznego poboru opłat drogowych, jako nowa kategoria pojazdów poddana temu obowiązkowi.

KARY

Również od 1 stycznia zostanie zmieniony system kar. W miejsce dotychczasowej,  jednolitej grzywny w wysokości 1000 € za stwierdzone naruszenie, zostaną wprowadzone różne stawki grzywien w zależności od kategorii naruszenia.

Wysokości grzywien:

 • kategoria A           –  1000 €
 • ingerencja w urządzenie systemu elektronicznej rejestracji przejazdu (z zamiarem oszustwa),
 • fałszowanie dokumentów pokładowych wymaganych do określenia maksymalnej dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu oraz jego normy emisji Euro (z zamiarem oszustwa).
 • kategoria B           –  800 €
 • brak urządzenia elektroniczny system rejestracji przejazdów w odniesieniu do Belgii (OBU),
 • brak umowy o elektroniczny pobór opłat zawartej z jednym z akredytowanych usługodawców, dla danego pojazdu,
 • kategoria C           –  500 €
 • elektroniczny system rejestracji przejazdów (OBU) nie został aktywowany,
 • elektronicznym systemem rejestrującym na pokładzie pojazdu jest OBU innego pojazdu,
 • korzystanie z sieci dróg pomimo rozwiązania umowy o świadczenie usług z usługodawcą,
 • korzystanie z sieci dróg z urządzeniem pokładowym, po tym jak udostępniony środek płatności stał się niewystarczalnym,
 • urządzenie OBU zgłasza problem lub wydaje się, że nie działa, a właściciel pojazdu nie kontaktuje się natychmiast z usługodawcą,
 • OBU zgłasza problem lub wydaje się, że nie działa, właściciel pojazdu natychmiast kontaktuje się z usługodawcą, ale nie stosuje się do otrzymanych od usługodawcy wskazówek.
 • kategoria D        –  100 €
 • jakiekolwiek inne przestępstwo przeciwko systemowi elektronicznego poboru opłat, niewymienione powyżej.

Zapraszamy Państwa na naszą konferencję. Szczegóły wydarzenia tutaj.

DZIAŁ PRAWNY

KANCELARII TRANSPORTOWEJ KOBENKontynuując wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookie. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close