Belgia – płaca minimalna w transporcie międzynarodowym.

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Brukseli poinformował, że belgijskie Federalne Publiczne Służby ds. Zatrudnienia, Pracy i Dialogu Społecznego przedstawiły swoje stanowisko odnośnie do stosowania przepisów regulujących płacę minimalną w branży transportowej.

Najważniejsze założenia zakładają, że płaca minimalna znajdzie zastosowanie w przypadku ustalenia, że prawem właściwym dla umowy o pracę jest prawo belgijskie.

 Ustalenia dokonuje się mając na uwadze w szczególności następujące kryteria:

  1. Z którego kraju kierowca otrzymuje instrukcje oraz polecenia?
  2. W jakim kraju jest organizowana praca kierowcy?
  3. W jakich miejscach transport jest głównie wykonywany?
  4. Gdzie ma miejsce rozładunek towarów?
  5. Gdzie kierowca powinien stawić się przed rozpoczęciem podróży?
  6. Gdzie kierowca kończy podróż?

Jeżeli przeważającą odpowiedzią na postawione pytania jest: „Belgia” – należy wtedy zastosować prawo belgijskie.

Przedstawione kryteria zostały zawarte w wyrokach Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości: z dnia 15 marca 2011 r. w sprawie C‑29/10 w postępowaniu Heiko Koelzsch przeciwko Wielkiemu Księstwu Luksemburga oraz z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie C-384/10 w postępowaniu Jan Voogsgeerd przeciwko Navimer SA (Konwencja rzymska o prawie właściwym dla zobowiązań umownych – Umowa o pracę – Wybór przez strony – Bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa właściwego w razie braku wyboru prawa – Ustalenie tego prawa – Pracownik świadczący pracę w więcej niż jednym z umawiających się państw).

Belgia bardzo rozsądnie podeszła do problematyki transportu międzynarodowego i zwalczania dumpingu socjalnego. Przy takim podejściu okaże się, że w bardzo wielu przypadkach polskie przedsiębiorstwa transportowe nie będą podlegały belgijskim przepisom regulującym płacę minimalną.

Tym samym rodzi się pytanie, czy inne kraje członkowskie podążą za Belgią, i oczywiście, czy wyroki ETS, na które powołuje się Belgia, zostaną uwzględnione przez Komisję Europejską przy rozpatrywaniu skargi w sprawie naruszenia przepisów UE przez Niemcy oraz Francję.

Wytyczne w języku francuskim dostępne są na stronie WPHI Ambasady RP w Brukseli.

DZIAŁ PRAWNY KANCELARII TRANSPORTOWEJ KOBEN

Radca Prawny Marek Kliś