Chat with us, powered by LiveChat

W związku z sytuacją epidemiologiczną na terenie Belgii od 19 października na terenie całego kraju wprowadzono 4 stopień (w 4 stopniowej) skali zagrożenia COVID-19. Rząd federalny poinformował o szeregu wprowadzonych obostrzeń, z których  najistotniejsze to m.in. wprowadzenie godziny policyjnej od północy (24.00) do 5.00 (rano), obejmującej...

Pobierz zestawienie Zakazy prowadzenia pojazdów w niedziele i święta oraz w okresie wakacyjnym w Polsce  Dotyczy pojazdów Pojazdy i zespoły pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton, z wyłączeniem autobusów  Obszar W całym kraju  Zakaz W dzień poprzedzający dni ustawowo wolne od pracy od godz. 18:00 do godz. 22:00; W dni ustawowo...

Dla prawie wszystkich klas samochodów ciężarowych, opłaty za przejazd w belgijskich regionach Flandrii i Brukseli będą od lipca wyższe. Od 1. lipca, belgijskie regiony Flandrii i Brukseli podnoszą myto za kilometr przejechanej trasy. Stawki opłat za przejazd dla prawie wszystkich klas ciężarówek w obu regionach rosną...

Zgodnie ze zbiorową informacją Komisji Europejskiej dotyczącą środków podjętych przez Państwa Członkowskie UE wskazujemy kraje, które podjęły decyzję o zawieszeniu poszczególnych przepisów rozporządzenia 561/2006. Francja W dniach 21.03.2020 r. – 19.04.2020 r. w zakresie krajowego i międzynarodowego transportu towarów wprowadzono następujące odstępstwa od stosowania Rozporządzenia (WE) nr 561/2006: - art. 6 ust. 1...

W związku z obecną sytuacją, poniżej przedstawiamy aktualne informacje dotyczące poszczególnych krajów europejskich, w zakresie wykonywania transportu międzynarodowego. Polska Zgodnie z informacjami udzielanymi przez Ministerstwo Infrastruktury, kierowcy prowadzący pojazdy samochodowe w międzynarodowym transporcie drogowym rzeczy, po przekroczeniu granicy państwowej, są zwolnieni z odbycia obowiązkowej kwarantanny, o której mowa...

Od 1 stycznia 2020 r. będą obowiązywać wyższe taryfy opłat drogowych dla samochodów ciężarowych i rozbudowana zostanie sieć dróg w systemie opłat drogowych w regionie Walonii, w południowej Belgii. Bruksela. Region Walonii w południowej Belgii, nieznacznie podniesie taryfy opłat drogowych od 1 stycznia przyszłego roku i...

PROWADZENIE AKT OSOBOWYCH Od 2019 r. pracodawca może prowadzić i przechowywać dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracowników w postaci papierowej lub elektronicznej. Z elektronicznym przechowywaniem dokumentacji wiąże się obowiązek uwierzytelniania zeskanowanych dokumentów kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną czyli potwierdzenia zgodności cyfrowego...

Rząd flamandzki zdecydował, że począwszy od stycznia 2019 r. sieć płatnych flamandzkich dróg zostanie zwiększona o kolejnych 38 km. Dotyczy to w szczególności trzech dodatkowych tras: A11 z Brugii (N31) do Knokke-Heist (N49) N36 z Roeselare (R32) do N35 (Zarren) N722 z N80 (Hasselt) do N718 (St Trond) Mapka dostępna...