Chat with us, powered by LiveChat

Beneluks – u 40% kontrolowanych ciężarówek stwierdzono popełnienie wykroczenia.

W piątek, 15 września 2017 r., służby inspekcji trzech krajów Beneluksu przeprowadzili w różnych miejscach jednoczesne kontrole transportu drogowego.

Kontrolerzy belgijskiej służby publicznej Mobilność i Transport, holenderski Inspektorat Ochrony Środowiska i Transportu oraz luksemburscy celnicy skontrolowali ciężarówki w Belgii, Holandii i Wielkim Księstwie Luksemburga.

Kontrolerzy przyjeżdżający z innego kraju grupy państw Beneluksu byli również obecni w miejscach przeprowadzania kontroli. Współpraca ma na celu wymianę wiedzy i dobrych praktyk między służbami, a tym samym ujednolicenie praktyk kontrolnych we wszystkich krajach Beneluksu.

Podczas inspekcji, ciężarówki były kontrolowane w sposób ukierunkowany na wykrycie ewentualnych oszustw i manipulacji tachografem, nieprzestrzegania czasu pracy i odpoczynku oraz dokumentów pojazdu.

Inspektorzy skontrolowali 115 ciężarówek na terenie całego Beneluksu (34 w Belgii, 50 w Holandii i 31 w Luksemburgu), z czego w 45 przypadkach stwierdzone zostały naruszenia przepisów (7 w Belgii, 19 w Holandii, 19 w Luksemburgu). W sumie zostało stwierdzonych 47 wykroczeń (9 w Belgii, 19 w Holandii i 19 w Luksemburgu).

DZIAŁ PRAWNY KANCELARII TRANSPORTOWEJ KOBEN