Co dalej z Brexitem? – skutki dla przewoźników.

Wielka Brytania opublikowała tzw. „Białą Księgę”- dokument, który przedstawia założenia przyszłej relacji z Unią Europejską. Dokument odnosi się do pięciu obszarów:

  1. Gospodarka
  2. Społeczności
  3. Zjednoczenie
  4. Demokracja
  5. Miejsce Wielkiej Brytanii na świecie.

Najistotniejsze założenie dotyczy kwestii zachowania wolnego handlu z Unią Europejską. Wielka Brytania przestanie być członkiem jednolitego rynku, ale będzie nadal przestrzegać unijnych standardów handlu towarami po opuszczeniu tego bloku. Biała księga potwierdza wprowadzenie procedur celnych, ale zaproponowano wspólne struktury celne z UE oraz uproszczony system celny, w ramach którego Wielka Brytania będzie zbierać taryfy celne UE za towary kierowane do UE. Proponuje się, aby Wielka Brytania kontynuowała uczestnictwo w agencjach UE obejmujących lotnictwo, leki i chemikalia.

W białej księdze stwierdza się, że swobodny przepływ osób – prawo obywateli UE do swobodnego podróżowania, pracy i życia w całym bloku – przestanie obowiązywać w Wielkiej Brytanii po jej odejściu z UE i zastąpiony zostanie nowym systemem imigracyjnym. Zgodnie z ustaleniami, każda osoba, która  legalnie przebywa w Wielkiej Brytanii zachowa wszystkie obecne prawa także po Brexicie. Największe zmiany obejmą osoby, które będą chciały przyjechać do Wielkiej Brytanii po 29 marca 2019 r.

Propozycje zawarte w Białej Księdze spotkały się ze sprzeciwem w samej Wielkiej Brytanii. Posłowie chcący dalszego zmiękczenia Brexitu chcą akceptacji swobodnego przepływu osób. Z drugiej zaś strony zwolennicy twardszego Brexitu będą starali się zablokować możliwość pobierania ceł w imieniu UE.

Również ze strony Unii Europejskiej stawiane jest podstawowe pytanie, czy pozwolić krajowi trzeciemu na pobieranie swoich wpływów z podatków. Ponadto UE nie chce zaakceptować propozycji premier May odnośnie utrzymania obecnego stanu na granicy Irlandii Północnej i Irlandii. Po Brexicie granica między północą a południem stanie się granicą Unii Europejskiej. Wielka Brytania chce uniknąć fizycznej granicy, a jednocześnie odrzuca propozycję ustanowienia na terenie Irlandii Północnej specjalnej strefy celnej, dzięki czemu pozostałaby ona de facto w unii celnej.  Propozycje zapisane w Białej Księdze potwierdzają obawy przewoźników. Wielka Brytania zamierza wyjść z unii celnej. Co prawda, dąży się do maksymalnego uproszczenia procedur celnych, niemniej jednak kolejki na granicach i wzrost kosztów transportu wydają się być nieuniknione- przynajmniej do czasu zawarcia przez Wielką Brytanię i UE stosownego porozumienia zawierającego zestaw reguł dotyczących towarów.   To porozumienie natomiast staje się coraz mniej realne. Szef brytyjskiego MSZ głośno mówi już o ryzyku tzw. twardego Brexitu, czyli wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej bez porozumienia, a to spowoduje przede wszystkim powrót ceł na granicach.

Nadal więc wśród możliwych konsekwencji Brexitu dla transportu wskazuje się:

– zwrot kosztów po stronie przewoźników- wzrost cen towarów importowanych i eksportowanych z terenu Wlk Brytanii oraz spadek ilości zleceń przewozowych

– zwiększenie wymagań formalnych- wydłużenie kolejek na granicach, które będą miały wpływ na czas pracy kierowcy i wydłużenie czasu przewozu

– zmiany podatkowo- celne: kontrola celna, rejestracja towaru, reglamentacja towaru, inne procedury formalne- obniżenie wydajności każdego pojazdu

 

Przewoźnicy powinni być świadomi procedur celnych, gdyż braki w dokumentach celnych nie obciążają wyłącznie nadawcy, ale mogą też powodować odpowiedzialność odszkodowawczą ze strony przewoźnika.

 

DZIAŁ PRAWNY

KANCELARII TRANSPORTOWEJ KOBEN