Co dalej z BREXITem?

W głosowaniu, które odbyło się 22 października 2019 r. brytyjska Izba Gmin wstępnie zaakceptowała treść umowy brexitowej (Withdrawal Agreement Bill), wypracowanej z udziałem organów Unii Europejskiej podczas szczytu unijnego w Brukseli w dniu 17 października br. Umowa została przyjęta do porządku prac stosunkowo niewielką większością głosów – 329 głosów za i 299 głosów przeciw. Wraz z umową, premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson, poddał pod głosowanie harmonogram ratyfikacji warunków umowy, który przewidywał zakończenie prac do 24 października. Pozwoliłoby to zrealizować plany premiera dotyczące wystąpienia z Unii Europejskiej w dniu 31 października 2019r.

Zgodnie z brytyjskim ustawodawstwem akt o znaczeniu międzynarodowym należy jednak przedłożyć parlamentowi co najmniej na 21 dni przed ostatecznym głosowaniem, wobec czego Izba Gmin optuje za odroczeniem terminu wystąpienia do dnia 31 stycznia 2020 r. Przedłużenie pozwoli na rzetelne przygotowanie tekstu umowy oraz uregulowanie wszystkich kwestii kluczowych zarówno dla wspólnoty jak i dla Wielkiej Brytanii. Wątpliwości organu decyzyjnego uniemożliwiły więc akceptację przyspieszonego harmonogramu.

We wcześniejszym glosowaniu nad umową – 19 października 2019r., Izba Gmin wstrzymała poparcie dla umowy i przyjęła tzw. poprawkę Letwina, która uzależnia akceptację umowy od przyjęcia do dnia 31 października br. dodatkowych przepisów regulujących porozumienie z Brukselą i pozwala na uniknięcie „twardego BREXITu”. Po sobotnim posiedzeniu specjalnym Boris Johnson, zgodnie z wrześniową ustawą Benna, wystosował do organów UE wniosek o opóźnienie BREXITu. Przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk poinformował media, że opowiada się za poparciem tego wniosku. Ponadto Przewodniczący Parlamentu Europejskiego David Sassoli opowiedział wprost się za przesunięciem BREXITu do 31 stycznia 2020.

Mówi się również, że w strukturach UE rozważana jest opcja elastycznego odroczenia, czyli odroczenia do dnia 31 stycznia 2020 r. z możliwością wcześniejszego wystąpienia, jeśli pozwolą na to okoliczności po stronie UE i Wielkiej Brytanii (tzw. „flextension”).

Wcześniejsze zapowiedzi Borisa Johnsona na pewnego temat wystąpienia z UE z dniem 31 października 2019 r., niezależnie od wypracowania umowy zdają się wiec tracić na znaczeniu. Brytyjski Parlament, zdając sobie zapewne sprawę z ewentualnych konsekwencji twardego BREXITu, podejmuje wszelkie działania zmierzające do stworzenia możliwości wypracowania racjonalnego porozumienia bez presji zbliżającego się terminu wystąpienia.

Na chwilę obecną dalsze ewentualne działania leżą w gestii organów Unii Europejskiej, które powinny ustosunkować się do skierowanych wniosków i decyzji podjętych przez Wielką Brytanię.

Dział Prawny Koben sp. z o.o.

Newsletter