Chat with us, powered by LiveChat

W dniu dzisiejszym rząd francuski dokona waloryzacji stawki minimalnej obowiązującej w roku 2017.

Jak zapowiedziała francuska Minister Pracy Myriam El Khomri – minimalna godzinowa stawka wynagrodzenia wyniesie w 2017 roku 9,76 euro brutto (1 480.27 euro brutto miesięcznie), czyli nastąpi wzrost tej stawki o 0,93% (w roku 2016 minimalna stawka godzinowa brutto wynosi 9,67 euro).

Francuska Minister Pracy nie odniosła się do waloryzacji wynagrodzenia w sektorze transportowym, niemniej jednak możemy spodziewać się przeszacowania minimalnych stawek godzinowych dla kierowców. Jeżeli minimalne stawki nie zostaną przeszacowane do końca roku 2016 – kierowcom zaklasyfikowanych do grup, w których stawka godzinowa wynosi poniżej 9,76 euro brutto – wypłacać będzie trzeba stawkę minimalną.

DZIAŁ PRAWNY KANCELARII TRANSPORTOWEJ KOBEN