Chat with us, powered by LiveChat

Dyskusja nad Pakietem Mobilności powraca do struktur Unii Europejskiej

Z uwagi na wybory do Parlamentu Europejskiego oraz następujący po nich okres między kadencjami negocjacje nad Pakietem mobilności wznowiono w ramach trilogu dopiero w dniu 25 listopada 2019 r. Czas trwania rozmów nad wspólną regulacją unijną wskazuje, jak trudne jest osiągniecie kompromisu w sprawie Pakietu Mobilności.

Polscy europosłowie sugerują jednak, że odejście od rozwiązań szkodliwych z punktu widzenia polskich przewoźników nie jest wykluczone. Rada UE opowiedziała się bowiem za progospodarczymi rozwiązaniami, a Komisja Europejska wyraziła gotowość do ustąpienia w sprawie najbardziej kontrowersyjnych zapisów.

Największy spór dotyczy obecnie kwestii powrotu pojazdu do kraju siedziby przedsiębiorstw, długości cooling off, czyli tzw. okresu chłodzenia i sposobu, w jaki ma być odbierany tygodniowy odpoczynek.

Polska wraz z przedstawicielami Bułgarii, Węgier, Łotwy Litwy i Rumunii starając się zapobiec przyjęciu przepisów w aktualnym kształcie wystosowała w dniu 24.1o.2019 r. list do szefów instytucji europejskich. W jego treści wskazuje się przede wszystkim znaczy pośpiech w przyjmowaniu regulacji na poprzednich etapach legislacyjnych. Wyżej wskazane państwa dla których regulacje Pakietu Mobilności są zdecydowanie niekorzystne apelują o dokonanie ponownej starannej oceny proponowanych zmian wraz z oceną negatywnych skutków ich wprowadzenia do prawnego porządku UE. Wśród tych skutków wyróżnia się przede wszystkim zwiększenie niepewności prawnej oraz negatywnego wpływu branży transportowej na środowisko, wzrost cen towarów dla konsumentów, zmniejszenie konkurencyjności na rynku jednolitym Unii Europejskiej.

Polscy przewoźnicy nadzieje na zmiany aktualnych propozycji pokładają w wyborze nowej komisarz KR ds. transportu – pochodzącej z Rumunii Adiny Valean. Mając na uwadze fakt, że rumuńscy przedstawiciele branży transportowej nie wypowiadają się pozytywnie o projekcie nowej regulacji istnieje szansa, że obecna komisarz spojrzy na polskie postulaty przez pryzmat stanowiska swoich rodaków.

Kolejne negocjacje i czwarte już spotkanie w trilogu (tj. z udziałem przedstawicieli państw członkowskich, PE i KE) ma odbyć się w dniu 09.12.2019 r.