Chat with us, powered by LiveChat

FRANCJA – nowe wytyczne dla pojazdów do 3,5 t w zakresie rejestrowania czasu pracy.

Francuska PIP zapowiedziała, że przystępuje do kontrolowania czasu pracy kierowców pojazdów do 3,5 t na podstawie rozporządzenia z 20.07.1998 r. w sprawie godzin pracy i indywidualnej książeczki kontroli w transporcie drogowym towarów.

Do tej pory czas pracy kierowców busów nie był we Francji kontrolowany. Czas pracy mógł być kontrolowany, jeśli kierowca okazał kontrolującym kontrollbucha.

Wytyczne dotyczące przeprowadzania kontroli czasu pracy zagranicznych kierowców pojazdów do 3,5 t zostały przekazane przez rząd francuski organom uprawnionym we Francji do przeprowadzania kontroli, tj. Inspekcji Pracy (Direccte), DREAL (Regionalnym Dyrekcjom ds. m. in. Środowiska i Transportu), Policji, Żandarmerii i Celnikom. Francuskie organy potwierdzają, że kontrole czasu pracy „busiarzy” już trwają i będą przeprowadzane systematycznie przy okazji rutynowych kontroli.

Kierowcy pojazdów do 3,5 t powinni zatem rejestrować czas swojej pracy i odpoczynku na terenie Francji, od chwili wjazdu na jej terytorium aż do momentu wyjazdu, w specjalnie do tego celu przeznaczonej Indywidualnej Książce Kontroli.

Czym jest Indywidualna Książka Kontroli?

Indywidualna Książka Kontroli (po francusku Livret individuel de contrôle w skrócie LIC) jest ewidencją czasu pracy i odpoczynku kierowcy pojazdu o DMC do 3,5 t. Jest też obowiązkowym dokumentem, który  każdy kierowca pojazdu o DMC do 3,5 tony musi systematycznie wypełniać, posiadać w pojeździe i udostępniać na każde żądanie francuskim służbom kontrolującym.

 

Kara za nieposiadanie LIC:

Brak Indywidualnej Książki Kontroli jest wykroczeniem klasy 4 i podlega karze grzywny w wysokości zryczałtowanej 135 €

  • mandat pomniejszony: 90 €,
  • mandat zwiększony: 375 €,
  • kara maksymalna: 750 €.

Indywidualna Książka Kontroli (LIC) zawiera:

– okładkę;

– arkusze dzienne ponumerowane (ciągłość numeracji),

– instrukcje dotyczące użytkowania książki,

– przykład wypełnionego arkusza dziennego.

Indywidualna Książka Kontroli jest drukiem ścisłego zarachowania (kartki są ponumerowane).

ZAPRASZAMY PAŃSTWA NA BEZPŁATNĄ KONFERENCJĘ GDZIE TEN TEMAT BĘDZIE OMÓWIONY SZCZEGÓŁOWO.

WIĘCEJ INFORMACJI TUTAJ

Wzór LIC w polskiej wersji językowej:

indywidualna książka kontroli 2indywidualna książka kontroli

DZIAŁ PRAWNY

KANCELARII TRANSPORTOWEJ KOBEN