Chat with us, powered by LiveChat

FRANCJA – REZYGNACJA Z OPŁATY OD SIPSI.

Dobra wiadomość dla pracodawców oddelegowujących pracowników do pracy we Francji.

Francuskie Ministerstwo Pracy podało oficjalną informację w sprawie „opłaty SIPSI” w wysokości 40 €, która miała zostać wprowadzona od każdego delegowanego pracownika począwszy od 1 stycznia 2018 r.

 

Ministerstwo poinformowało, że „opłata skarbowa SIPSI” zostanie zastąpiona przez nową opłatę, która będzie należna WYŁĄCZNIE od pracodawców, którzy zostali ukarani za niedopełnienie obowiązków wynikających z przepisów o oddelegowaniu pracowników do pracy na terytorium Francji.

 

Celem wprowadzenia nowej opłaty jest wzmocnienie walki z oszustwami w sprawach oddelegowania pracowników.

 

Stosowny dekret zostanie opublikowany jeszcze w styczniu.

 

Informacja została opublikowana na stronie: http://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/detachement-des-travailleurs-pas-de-droit-de-timbre-en-2018

DZIAŁ PRAWNY

KANCELARII TRANSPORTOWEJ KOBEN