Chat with us, powered by LiveChat

FRANCJA – STAWKI WYNAGRODZENIA – 11-2017

Nowe stawki minimalnego wynagrodzenia dla pracowników sektora transportowego we Francji zostały zmienione.

Obecnie wynoszą:

  • 9,77 € za godz. – dla kierowcy pojazdów do 3,5 t.
  • 10,06 € za godz. – dla wysoko wykwalifikowanych kierowców pojazdów ciężarowych

Dodatek za przepracowane niedziele i święta:

  • 10,07 € (czas pracy do 3 godzin)
  • 23,42 € (czas pracy powyżej 3 godzin)

 

(dokładne zestawienie obecnie obowiązujących stawek godzinowych oraz dodatków, znajduje się w tabeli poniżej).

 

Wobec faktu, że dopiero pod koniec października francuskie Ministerstwo Przestrzeni Ekologicznej i Solidarności udostępniło nowe stawki wynagradzania kierowców w sektorze transportu (pomimo, że obowiązują już od 1 maja 2017 r.) oraz, że różnica pomiędzy poprzednimi a obecnymi stawkami jest bardzo niewielka i nie wpłynie znacząco na wysokość wynagrodzenia w złotówkach (w szczególności przy uwzględnieniu różnic kursowych przy przeliczaniu Euro) – sugerujemy stosować nowe stawki wynagradzania pracowników począwszy od miesiąca października.

 

Stawki wynagrodzenia godzinowego
obowiązujące w odniesieniu do pracowników transportu drogowego

 

PRACOWNICY WYKONUJĄCY PRZEWOZY DROGOWE TOWARÓW

 

Porozumienie z 7 kwietnia 2017 (obowiązuje od 1 maja 2017)

Stawki godzinowe w Euro

 

Grupa Współczynnik Stawka godzinowa
3 bis Kierowca pojazdu
o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony
118M 9,77 €
4 Kierowca pojazdu ciężarowego
o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 do 11 ton
120M 9,77 €
5 Kierowca pojazdu ciężarowego
o dopuszczalnej masie całkowitej od 11 do 19 ton
128M 9,80 €
6 Kierowca pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 19 ton

 

138M 9,82 €
7 Wysokowykwalifikowany kierowca pojazdów ciężarowych

 

150M 10,06 €

 

 

Za przepracowane niedziele i święta:

  • dodatek w wysokości 10,07 € (czas pracy do 3 godzin)
  • dodatek w wysokości 23,42 € (czas pracy powyżej 3 godzin)

 

PRACOWNICY WYKONUJĄCY PRZEWOZY DROGOWE OSÓB

 

Aneks  Nr 108 z 18 kwietnia 2017

Stawki godzinowe w Euro

 

Grupa Współczynnik Stawka godzinowa
8 Kierowca autobusu – Pracownik odpowiedzialny za prowadzenie autobusu; pomaga pracownikowi bagażowemu w obsłudze paczek
i przesyłek
138 V 10,2089 €
9 Kierowca autobusu pełniący także obowiązki inkasenta i bagażowego – Pracownik odpowiedzialny za prowadzenie autobusu oraz pobieranie opłat za przejazd pasażerów i przewóz bagażu
i przesyłek
140 V 10,2834 €
9 bis Kierowca autokaru wycieczkowego –  Pracownik dysponujący co najmniej dwuletnim doświadczeniem w zakresie prowadzenia autokaru
i spełniający wszystkie wymogi dotyczące stanowisk pracy nr 8 lub 9
145 V 10,4961 €
10 Kierowca dużego autokaru turystycznego – Pracownik odpowiedzialny za prowadzenie  dużego luksusowego autokaru liczącego co najmniej 32 fotele ; wykonujący przejazdy na długich trasach turystycznych tj. trwających co najmniej 5 dni 150 V 10,7512 €

 

 

 

Za przepracowane niedziele i święta:

  • dodatek w wysokości 13,89 € (czas pracy do 3 godzin)
  • dodatek w wysokości 27,77 € (czas pracy powyżej 3 godzin)

 

 

INNE DODATKI:

 

Na podstawie krajowego układu zbiorowego, stawki ujęte z powyższej tabeli są powiększane w przypadku pracowników posiadających kwalifikacje mechanika lub inkasenta o :

  • dodatek w wysokości 3%.

 

 

 

Zgodnie z krajowy układ zbiorowy określa dodatki do stawek wynagrodzenia zagwarantowanych układem dla pracowników wykonujących przewozy towarów i osób w zależności od stażu pracy w firmie:    + 2 %, + 4 %, + 6 % i + 8 % po przepracowaniu w firmie : 2, 5, 10 i 15 lat.

DZIAŁ PRAWNY

KANCELARII TRANSPORTOWEJ KOBEN