Chat with us, powered by LiveChat

Francja – waloryzacja płacy minimalnej.

Zgodnie z zapowiedzią francuskiego Ministerstwa Pracy w przedmiocie waloryzacji płacy minimalnej, najniższa stawka wynagrodzenia w roku 2018 wynosić będzie 9,88 € za godzinę.

Wobec powyższego zmianie ulegną stawki wynagrodzenia za godzinę pracy kierowcy na terytorium Francji. Należy przyjąć, że od 1.01.2018 r. nowe stawki wynagrodzenia pracowników sektora transportowego wynosić będą odpowiednio:

PRACOWNICY WYKONUJĄCY PRZEWOZY DROGOWE TOWARÓW

Grupa Współczynnik Stawka godzinowa
3 bis Kierowca pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony

 

 

 

118M 9,88 €
4 Kierowca pojazdu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 do 11 ton

 

120M 9,88 €
5 Kierowca pojazdu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej od 11 do 19 ton

 

128M 9,88 €
6 Kierowca pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 19 ton

 

138M 9,88 €
7 Wysokowykwalifikowany kierowca pojazdów ciężarowych

 

150M 10,06 €

Stawki pozostałych grup, na chwilę obecną, nie ulegają zmianie.

Temat ten zostanie szczegółowo omówiony na naszej bezpłatnej konferencji, szczegóły znajdą Państwo tutaj.

DZIAŁ PRAWNY

KANCELARII TRANSPORTOWEJ KOBEN