FRANCJA – wysokie kary za nieuprawnioną ingerencję w tachograf (modyfikacja oprogramowania).

Pod koniec marca podczas rutynowej kontroli polskiego przewoźnika przeprowadzonej przez funkcjonariuszy Ministerstwa Transportu (DREAL) w rejonie Center-Val Loire, funkcjonariusze odkryli, że doszło do modyfikacji oprogramowania cyfrowego tachografu, wskutek czego podczas nagrywania okresu odpoczynku kierowcy, pojazd mógł się poruszać.

Do wykrycia oszustwa doszło w wyniku porównania faktycznego kilometrowego  przebiegu pojazdu z zarejestrowanymi przez tachograf danymi.

W celu lepszego poznania przyczyn i skuteczniejszego wykrywania tego typu oszustw, na żądanie służb Ministerstwa Transportu tachograf i jego oprogramowanie zostaną poddane technicznej ekspertyzie.

Polskie przedsiębiorstwo transportowe zostało zobligowane do wpłacenia kaucji w wysokości 4 500 € na poczet kary jaka zostanie orzeczona przez Sąd za popełnienie tego przestępstwa.

Oprócz tego, pojazd został unieruchomiony do czasu usunięcia nieprawidłowości, co wiązało się z dodatkowymi kosztami w wysokości 3 320 €. W tym konkretnym przypadku unieruchomienie pojazdu wyposażonego w zmanipulowany tachograf trwało 5 dni.

Wobec wykrycia tak wyrafinowanego oszustwa, Organizacja Europejskich Przewoźników Drogowych (OTRE) skierowała pismo do Ministra Transportu, Elisabeth Borne, z prośbą o przedstawienie ministrom wszystkich państw członkowskich UE podczas posiedzenia Rady Unii Europejskiej w Brukseli, kwestii niedozwolonej ingerencji w oprogramowanie cyfrowych tachografów i zwrócenie uwagi na zmasowane oszustwa polegające na fałszowaniu zarejestrowanych przez tachograf danych, a co za tym idzie konieczność przeprowadzania częstszych i ukierunkowanych kontroli.

DZIAŁ PRAWNY

KANCELARII TRANSPORTOWEJ KOBEN

 

Newsletter