Chat with us, powered by LiveChat

FRANCJA – wyższe kary za naruszenie Loi Macron.

Pomimo wcześniej przyjętych projektów zmiany prawa, o których pisaliśmy tutaj

ostatecznie parlament francuski ustawą nr 2018-771 z 5 września 2018 r. „dla wolności wyboru swojej zawodowej przyszłości”, wprowadził do Kodeksu pracy nowe, wyższe kary administracyjne.

Kary administracyjne jakie mogą być nałożone na polskiego pracodawcę przez francuską Inspekcję Pracy za nieprzestrzeganie przepisów o oddelegowaniu pracowników są następujące:

  • do 4000 € od delegowanego pracownika za każde naruszenie, a w przypadku ponownych naruszeń  do 8000 €) w ciągu 2 lat od dnia nałożenia pierwszej kary.

 Ustalając wysokość kary, inspektorzy będą brali pod uwagę okoliczności i wagę naruszenia, zachowanie pracodawcy oraz jego możliwości finansowe.

Okres przedawnienia dla działań administracji w celu nałożenia kary na grzywnę administracyjną wynosi dwa lata od dnia popełnienia naruszenia.

Maksymalna kara wynosi 4000 euro i może być stosowana tyle razy, ilu pracowników dotyczy naruszenie.

Wysokość kary zostanie podwojona w przypadku nowego naruszenia w ciągu dwóch lat od daty powiadomienia o karze nałożonej za wcześniejsze naruszenie o tym samym charakterze.

Kara zostanie zwiększona o 50% w przypadku nowego naruszenia w ciągu roku od daty powiadomienia o ostrzeżeniu dotyczącym wcześniejszego naruszenia tego samego rodzaju.

  • Łączna kwota kar nie może przekroczyć 500.000 €

Tekst ustawy dostępny jest tutaj:

ustawa cz.1

ustawa cz.2

DZIAŁ PRAWNY

KANCELARII TRANSPORTOWEJ KOBEN