FRANCJA – wyższe kary za naruszenie płacy minimalnej.

Francuski Sejm przyjął projekt zmiany przepisów dotyczących kar administracyjnych nakładanych przez Inspekcję Pracy za uchybienia przepisom Kodeksu pracy, w tym w szczególności przepisom o delegowaniu pracowników.

Dla polskich przewoźników będą to w szczególności przepisy o oddelegowaniu pracowników (tj. umowa o pracę, wypłata minimalnego francuskiego wynagrodzenia oraz dodatków, brak reprezentanta itp.).

 

Rząd ma maksymalnie 1 rok na wprowadzenie zmian do Kodeksu pracy i innych ustaw.

Zatem najdalej za rok nowe, podwyższone kary zaczną obowiązywać.

 

KARA ADMINISTRACYJNA

nakładana za naruszenie francuskich przepisów o oddelegowaniu to obecnie:

  • 2.000 € (po zmianie: 3000 €) od delegowanego pracownika za jedno naruszenie, a w przypadku ponownych naruszeń  4.000 € (po zmianie: 6000 €) w ciągu 1 roku (po zmianie: 2 lat) od dnia nałożenia pierwszej kary.

 

  • Łączna kwota kar nie może przekroczyć 500.000 €

Karina Dumond

Dział Prawny

Kancelarii Transportowej Koben

 

Newsletter