Francja – Zmiana stawek minimalnego wynagrodzenia kierowców w sektorze transportu drogowego osób

Wskutek zawartego porozumienia na szczeblu ogólnokrajowym, z dniem 1 stycznia 2019 r. wzrasta francuskie minimalne wynagrodzenie pracowników sektora transportu drogowego osób.

Podwyżki wynagrodzeń zostały wprowadzone aneksem nr 111 z dnia 19 grudnia 2018 r.

Nowe stawki wynagrodzenia kierowców obowiązujące od 1.01.2019 r. przedstawiają się następująco:

PRACOWNICY WYKONUJĄCY PRZEWOZY DROGOWE OSÓB

Grupa Współczynnik Stawka za godz.
8 Kierowca autobusu – Pracownik odpowiedzialny za prowadzenie autobusu;
pomaga pracownikowi bagażowemu w obsłudze paczek i przesyłek
138 V 10,5380 €
9 Kierowca autobusu pełniący także obowiązki inkasenta i bagażowego – Pracownik odpowiedzialny
za prowadzenie autobusu oraz pobieranie opłat
za przejazd pasażerów i przewóz bagażu i przesyłek
140 V 10,6149 €
9 bis Kierowca autokaru wycieczkowego – Pracownik dysponujący co najmniej dwuletnim doświadczeniem
w zakresie prowadzenia autokaru i spełniający wszystkie wymogi dotyczące stanowisk pracy nr 8 lub 9
145 V 10,8345 €
10 Kierowca dużego autokaru turystycznego – Pracownik odpowiedzialny za prowadzenie
dużego luksusowego autokaru liczącego co najmniej 32 fotele;
wykonujący przejazdy na długich trasach turystycznych tj. trwających co najmniej 5 dni
150 V 11,0978 €

Zmianie uległy również dodatki, które w przypadku przewozu drogowego osób wynoszą obecnie:

Za przepracowane niedziele i święta :

  • dodatek w wysokości 14,34 € (czas pracy do 3 godzin)
  • dodatek w wysokości 28,66 € (czas pracy powyżej 3 godzin)

Za pełnienie funkcji inkasenta lub mechanika – + 3%

Dodatki stażowe:

  • po 1 roku zatrudnienia – + 2%
  • po 5 latach zatrudnienia – + 6%
  • po 10 latach zatrudnienia – + 8%
  • po 15 latach zatrudnienia – + 10%
  • po 20 latach zatrudnienia – + 14%
  • po 25 latach zatrudnienia – + 17%
  • po 30 latach zatrudnienia – + 20%

Prawnik
Karina Dumond

Newsletter