Chat with us, powered by LiveChat

FRANCJA – zmiana stawek płacy minimalnej.

Francuskie związki zawodowe działające w branży transportowej doszły do porozumienia w sprawie podwyżek wynagrodzenia minimalnego dla pracowników zatrudnionych w sektorze transportu drogowego.Nowe stawki wynagrodzenia zostały wprowadzone do krajowego układu zbiorowego dotyczącego transportu drogowego:

·       aneksem nr 109 z 15.12.2017 r. dot. transportu drogowego osób

·       porozumieniem z 6.03.2018 r. dot. transportu drogowego towarów.

Stawki minimalne wynagrodzenia wynikające z porozumień, obowiązują od miesiąca następującego po podpisaniu każdego porozumienia. Nowe stawki są już egzekwowane przez służby kontrolne, jak podaje francuski PIP. Niestety francuskie Ministerstwo Transplantacji, Ekologii i Solidarności do dnia dzisiejszego nie opublikowało żadnej informacji w sprawie branżowej podwyżki płacy. Teksty zawartych porozumień znajdą Państwo tutaj:

http://actualitesdudroit.wkeu-fil.projects.epam.com/browse/transport/voyageurs/11601/remunerations-conventionnelles-revalorisation-au-1er-janvier-2018

https://www.actualitesdudroit.fr/browse/transport/route/12776/revalorisations-salariales-au-1er-avril-2018-dans-le-transport-routier-de-marchandises

Nowe stawki wynagrodzenia kierowców przedstawiają się następująco:

 

PRACOWNICY WYKONUJĄCY PRZEWOZY DROGOWE TOWARÓW
Porozumienie z dnia 6 marca 2018 r.

PRACOWNICY WYKONUJĄCY PRZEWOZY DROGOWE OSÓB
aneks nr 109 z dnia 15 grudnia 2017 r.

Podwyższeniu uległy również dodatki za przepracowane niedziele i święta, które obecnie wynoszą :

W przypadku przewozu drogowego towarów:

  • dodatek w wysokości 10,22 € (czas pracy do 3 godzin)
  • dodatek w wysokości 23,77 € (czas pracy powyżej 3 godzin)

W przypadku przewozu drogowego osób:

  • dodatek w wysokości 14,06 € (czas pracy do 3 godzin)
  • dodatek w wysokości 28,10 € (czas pracy powyżej 3 godzin)

DZIAŁ PRAWNY

KANCELARII TRANSPORTOWEJ KOBEN