Transportowcy wyjeżdżający do Francji, muszą przygotować się na dodatkowe zakazy jazdy wprowadzone w tym kraju, w miesiącach zimowych i letnich 2020 r. Zakaz ten dotyczy samochodów ciężarowych o masie całkowitej przekraczającej 7,5 tony, na różnych odcinkach dróg,  regionu Rodan-Alpy (region Chamonix / Lyon / Grenoble /...

SMIC (salaire minimum interprofessionnel de croissance - płaca minimalna we Francji) od 1 stycznia 2020 r. po rewaloryzacji wzrośnie o 1,2%. Płaca minimalna wzrośnie więc w stosunku miesięcznym o około 18 €. Nowa minimalna stawka godzinowa brutto wyniesie 10,15 €, a minimalna miesięczna pensja 1.539,50 €.   Dla porównania w 2019 r. wartości te wynosiły: - 10,03...

W związku z przyjęciem przez francuskie Zgromadzenie Narodowe 18 czerwca br. projektu ustawy Loi d'orientation des mobilités we Francji rozpoczyna się stopniowe wdrażanie obszarów o niskiej mobilności. Celem podejmowanych działań jest szybkie i skuteczne poprawienie jakości powietrza. Zgodnie z obowiązującym we Francji prawem obecnie możliwe jest...

Przypominamy, iż w dniu 27 kwietnia 2019 r. Francja podpisała umowę wielostronną M313 tymczasowo odstępującą od postanowień umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR). Umowa wielostronna M313 dotyczy transportu materiałów wybuchowych i przedmiotów należących do sił zbrojnych i przeznaczonych do zniszczenia. Odnawia umowę M266,...

Zgodnie z informacją udostępnioną użytkownikom portalu www.sipsi.travail.gouv.fr francuskie Ministerstwo Pracy wypracowało nowy system delegowania mający uprościć oraz rozjaśnić wszelkie trudności dla zagranicznych podmiotów delegujących pracowników do pracy na terytorium Francji. System pozwalał będzie na większą dokładność oraz szybkość dokonywania zgłoszeń. Zgodnie z oficjalnymi doniesieniami aktualna...

Wskutek zawartego porozumienia na szczeblu ogólnokrajowym, z dniem 1 stycznia 2019 r. wzrasta francuskie minimalne wynagrodzenie pracowników sektora transportu drogowego osób. Podwyżki wynagrodzeń zostały wprowadzone aneksem nr 111 z dnia 19 grudnia 2018 r. Nowe stawki wynagrodzenia kierowców obowiązujące od 1.01.2019 r. przedstawiają się następująco: PRACOWNICY WYKONUJĄCY PRZEWOZY...

PROWADZENIE AKT OSOBOWYCH Od 2019 r. pracodawca może prowadzić i przechowywać dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracowników w postaci papierowej lub elektronicznej. Z elektronicznym przechowywaniem dokumentacji wiąże się obowiązek uwierzytelniania zeskanowanych dokumentów kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną czyli potwierdzenia zgodności cyfrowego...

Pomimo wcześniej przyjętych projektów zmiany prawa, o których pisaliśmy tutaj ostatecznie parlament francuski ustawą nr 2018-771 z 5 września 2018 r. „dla wolności wyboru swojej zawodowej przyszłości”, wprowadził do Kodeksu pracy nowe, wyższe kary administracyjne. Kary administracyjne jakie mogą być nałożone na polskiego pracodawcę przez francuską Inspekcję...

Francuskie związki zawodowe działające w branży transportowej doszły do porozumienia w sprawie podwyżek wynagrodzenia minimalnego dla pracowników zatrudnionych w sektorze transportu drogowego.Nowe stawki wynagrodzenia zostały wprowadzone do krajowego układu zbiorowego dotyczącego transportu drogowego: ·       aneksem nr 109 z 15.12.2017 r. dot. transportu drogowego osób ·       porozumieniem z 6.03.2018...

Francuski Sejm przyjął projekt zmiany przepisów dotyczących kar administracyjnych nakładanych przez Inspekcję Pracy za uchybienia przepisom Kodeksu pracy, w tym w szczególności przepisom o delegowaniu pracowników. Dla polskich przewoźników będą to w szczególności przepisy o oddelegowaniu pracowników (tj. umowa o pracę, wypłata minimalnego francuskiego wynagrodzenia oraz...

Kontynuując wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookie. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close