Chat with us, powered by LiveChat

Zgodnie z francuskim dekretem nr 2020-1088 z dnia 24 sierpnia 2020 r. ustanawiającym różne przepisy dotyczące wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i zmiany kodeksu drogowego dodano nowe kategorie naruszeń podlegających grzywnie za wykroczenia klasy 4 karane mandatem w wysokości 135 EUR. Mowa w szczególności o przekroczeniu o...

Pobierz zestawienie Zakazy prowadzenia pojazdów w niedziele i święta oraz w okresie wakacyjnym w Polsce  Dotyczy pojazdów Pojazdy i zespoły pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton, z wyłączeniem autobusów  Obszar W całym kraju  Zakaz W dzień poprzedzający dni ustawowo wolne od pracy od godz. 18:00 do godz. 22:00; W dni ustawowo...

Od poniedziałku 22.06.2020 r. francuski portal ANTAI przeznaczony do udostępniania dokumentacji dotyczącej naruszeń drogowych, opłacania nałożonych mandatów czy też składania odwołań nie działa prawidłowo. Użytkownicy systemu, którzy za jego pośrednictwem podejmują próby wskazania osoby odpowiedzialnej za naruszenie czy też zakwestionowania nałożonej kary mogą w ciągu...

Od dnia 11 maja 2020 r. na terenie Francji ma miejsce stopniowe rozluźnianie zakazów związanych z przemieszczaniem się po terytorium kraju. W związku z powyższym francuskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych opublikowało dokument dotyczący przemieszczania się poza swój departament i przemieszczania się ponad 100 km od miejsca...

Zgodnie z informacją Ministerstwa Spraw Wewnętrznych we Francji w kontekście wprowadzenia stanu zagrożenia zdrowia we Francji każdy podróżny od dnia 8 kwietnia 2020 r. od godz. 12.00 jest zobowiązany do wypełnienia i posiadania jednego z następujących świadectw podróży zgodnie z jego sytuacją, tj. w przypadku:              podróży zagranicznych z zagranicy do...

Zgodnie z dekretem z dnia 19 marca 2020 r. dotyczącym zniesienia zakazów ruchu pojazdów transportowych w stosunku do pojazdów o masie całkowitej przekraczającej 7,5 tony w transporcie towarów do dnia 20.04.2020 r. zniesiono następujące zakazy: A) Ogólne zakazy Zakaz poruszania się ww. pojazdów w całej sieci w soboty i dzień...

Zgodnie ze zbiorową informacją Komisji Europejskiej dotyczącą środków podjętych przez Państwa Członkowskie UE wskazujemy kraje, które podjęły decyzję o zawieszeniu poszczególnych przepisów rozporządzenia 561/2006. Francja W dniach 21.03.2020 r. – 19.04.2020 r. w zakresie krajowego i międzynarodowego transportu towarów wprowadzono następujące odstępstwa od stosowania Rozporządzenia (WE) nr 561/2006: - art. 6 ust. 1...

W związku z licznymi zapytaniami w zakresie oświadczeń dotyczących wykonywania transportu drogowego na terenie Francji informujemy ponownie, że wzór oświadczenia powstał w celu ochrony pracowników sektora transportu i logistyki na terenie Francji. Dokument dotyczy sytuacji, w której charakter obowiązków pracowników wymaga ich fizycznej obecności w przedsiębiorstwie. Francuska Federacja Transportu Drogowego...

W dniu 16 marca 2020 r. Francja oficjalnie postanowiła o zamknięciu granic oraz wydała dekret, którego przepisy służą zapobieganiu rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19. Od 17 marca 2020 r. od godziny 12:00 na terenie Republiki Francuskiej obowiązywały będą liczne ograniczenia dotyczące życia społecznego, a także nakazy zachowania odpowiednich działań izolacyjnych....