Chat with us, powered by LiveChat

Zgodnie z dekretem z dnia 19 marca 2020 r. dotyczącym zniesienia zakazów ruchu pojazdów transportowych w stosunku do pojazdów o masie całkowitej przekraczającej 7,5 tony w transporcie towarów do dnia 20.04.2020 r. zniesiono następujące zakazy: A) Ogólne zakazy Zakaz poruszania się ww. pojazdów w całej sieci w soboty i dzień...

Zgodnie ze zbiorową informacją Komisji Europejskiej dotyczącą środków podjętych przez Państwa Członkowskie UE wskazujemy kraje, które podjęły decyzję o zawieszeniu poszczególnych przepisów rozporządzenia 561/2006. Francja W dniach 21.03.2020 r. – 19.04.2020 r. w zakresie krajowego i międzynarodowego transportu towarów wprowadzono następujące odstępstwa od stosowania Rozporządzenia (WE) nr 561/2006: - art. 6 ust. 1...

W związku z licznymi zapytaniami w zakresie oświadczeń dotyczących wykonywania transportu drogowego na terenie Francji informujemy ponownie, że wzór oświadczenia powstał w celu ochrony pracowników sektora transportu i logistyki na terenie Francji. Dokument dotyczy sytuacji, w której charakter obowiązków pracowników wymaga ich fizycznej obecności w przedsiębiorstwie. Francuska Federacja Transportu Drogowego...

W dniu 16 marca 2020 r. Francja oficjalnie postanowiła o zamknięciu granic oraz wydała dekret, którego przepisy służą zapobieganiu rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19. Od 17 marca 2020 r. od godziny 12:00 na terenie Republiki Francuskiej obowiązywały będą liczne ograniczenia dotyczące życia społecznego, a także nakazy zachowania odpowiednich działań izolacyjnych....

W związku z obecną sytuacją, poniżej przedstawiamy aktualne informacje dotyczące poszczególnych krajów europejskich, w zakresie wykonywania transportu międzynarodowego. Polska Zgodnie z informacjami udzielanymi przez Ministerstwo Infrastruktury, kierowcy prowadzący pojazdy samochodowe w międzynarodowym transporcie drogowym rzeczy, po przekroczeniu granicy państwowej, są zwolnieni z odbycia obowiązkowej kwarantanny, o której mowa...

Transportowcy wyjeżdżający do Francji, muszą przygotować się na dodatkowe zakazy jazdy wprowadzone w tym kraju, w miesiącach zimowych i letnich 2020 r. Zakaz ten dotyczy samochodów ciężarowych o masie całkowitej przekraczającej 7,5 tony, na różnych odcinkach dróg,  regionu Rodan-Alpy (region Chamonix / Lyon / Grenoble /...

SMIC (salaire minimum interprofessionnel de croissance - płaca minimalna we Francji) od 1 stycznia 2020 r. po rewaloryzacji wzrośnie o 1,2%. Płaca minimalna wzrośnie więc w stosunku miesięcznym o około 18 €. Nowa minimalna stawka godzinowa brutto wyniesie 10,15 €, a minimalna miesięczna pensja 1.539,50 €.   Dla porównania w 2019 r. wartości te wynosiły: - 10,03...

W związku z przyjęciem przez francuskie Zgromadzenie Narodowe 18 czerwca br. projektu ustawy Loi d'orientation des mobilités we Francji rozpoczyna się stopniowe wdrażanie obszarów o niskiej mobilności. Celem podejmowanych działań jest szybkie i skuteczne poprawienie jakości powietrza. Zgodnie z obowiązującym we Francji prawem obecnie możliwe jest...

Przypominamy, iż w dniu 27 kwietnia 2019 r. Francja podpisała umowę wielostronną M313 tymczasowo odstępującą od postanowień umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR). Umowa wielostronna M313 dotyczy transportu materiałów wybuchowych i przedmiotów należących do sił zbrojnych i przeznaczonych do zniszczenia. Odnawia umowę M266,...

Zgodnie z informacją udostępnioną użytkownikom portalu www.sipsi.travail.gouv.fr francuskie Ministerstwo Pracy wypracowało nowy system delegowania mający uprościć oraz rozjaśnić wszelkie trudności dla zagranicznych podmiotów delegujących pracowników do pracy na terytorium Francji. System pozwalał będzie na większą dokładność oraz szybkość dokonywania zgłoszeń. Zgodnie z oficjalnymi doniesieniami aktualna...