Hiszpania – czy płaca minimalna obejmie również transport międzynarodowy?

Hiszpania, w ubiegłą sobotę, tj. 27 maja 2017 r., implementowała Dyrektywę UE o delegowaniu pracowników.

Ustawa w obecnym kształcie zakłada, że zagraniczni pracodawcy, którzy delegują pracowników do pracy na terytorium Hiszpanii poniżej 8 dni – nie podlegają przepisom regulującym płacę minimalną.

W przypadku pobytu wynoszącego co najmniej 8 dni – pracodawca musi spełnić szereg obowiązków:

  1. Dokonać uprzedniej notyfikacji delegowania pracownika za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w sposób przyjęty przez Ministerstwo Pracy.
  2. Zgłoszenie delegowania powinno zawierać wszystkie informacje niezbędne do zidentyfikowania usługi, która ma zostać wykonana (m.in. identyfikacja zagranicznego pracodawcy i pracownika delegowanego, początek delegowania i przewidywany przez delegowania).
  3. Wyznaczyć reprezentanta w Hiszpanii, który będzie odpowiedzialny przed instytucjami hiszpańskimi za naruszenia przepisów przez zagranicznego pracodawcę.

Niemniej jednak, hiszpański związek przewoźników silnie oponuje przeciwko nowej regulacji, żądając zniesienia limitu 8 dni i objęcia rygorami wynikającymi z przepisów regulujących płacę minimalną również branżę transportową.

O wszelkich zmianach będziemy Państwa informować na bieżąco.

DZIAŁ PRAWNY KANCELARII TRANSPORTOWEJ KOBEN

Newsletter