Hiszpania – zakaz odbioru tygodniowego odpoczynku w kabinie!

Hiszpanie już w ubiegłym roku wprowadzili zakaz odbioru regularnego tygodniowego odpoczynku w kabinie, jednak z uwagi na zawirowania polityczne, oficjalne zmiany ustawy weszły w życie dopiero teraz, 21 lutego 2019 roku.

  • Odbiór regularnego tygodniowego odpoczynku w kabinie kosztować będzie kierowcę 2000 euro.
  • Kontrola obejmować będzie dzień kontroli oraz 28 dni wstecz.
  • Co ciekawe, znowelizowana ustawa nie zawiera wprost zakazu odbioru regularnego tygodniowego w kabinie pojazdu, ale kary będą nakładane na dotychczasowej podstawie prawnej – za brak odbioru regularnego tygodniowego odpoczynku.
  • Póki co, nie wiadomo, w jaki sposób przebiegać będą kontrole, ale hiszpańskie Ministerstwo Rozwoju poinformowało, że w przypadku kontroli 28 dni wstecz, funkcjonariusze nie będą wymagać okazania rachunków za hotel lub innego dokumentu potwierdzającego odbiór regularnego tygodniowego odpoczynku poza kabiną.

Dział Prawny Kancelaria Transportowa KOBEN

Newsletter