Holandia – 165 mandatów za odpoczynek w kabinie .

W Holandii od lutego 2018 r. nałożono na kierowców ciężarówek 165 mandatów za spędzanie regularnego tygodniowego odpoczynku w kabinach pojazdów. Od początku roku poddano kontroli łącznie 724 ciężarówek.

Po tym, jak Europejski Trybunał Sprawiedliwości (ETS) uznał pod koniec ubiegłego roku, odbiór regularnego tygodniowego odpoczynku w kabinach pojazdów za naruszenie Rozporządzenia (WE) 561/2006, Holandia wprowadziła za to naruszenie karę w wysokości do 1500 euro.

DZIAŁ PRAWNY

KANCELARII TRANSPORTOWEJ KOBEN

 

Newsletter