Informacje w sprawie Brexit-u

Sytuacja wokół planowanego wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej nabiera tempa. Zgodnie z najnowszymi doniesieniami przedstawiciele 27 państw członkowskich udzielili Brytyjczykom zgody na elastyczne odroczenie terminu wystąpienia do dnia 31 stycznia 2020 r. Decyzja ta została sfinalizowana w pisemnej procedurze z udziałem Wielkiej Brytanii.

UE27 zastrzegła jednak, że nie może być jednak mowy o dalszej negocjacji umowy zaakceptowanej 22 października przez Izbę Gmin.

Tzw. “flextension” pozwala na finalizację brexitu również we wcześniejszym terminie, jeśli tylko Wielka Brytania podejmie odpowiednie działania celem wywiązania się z postanowień umowy brexitowej. Cały proces może zakończyć się więc jeszcze przed 31 stycznia 2020 r.

Premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson – przeciwnik dalszego odroczenia zapowiadał już wielokrotnie, że jeśli termin wystąpienia zostanie ponownie przesunięty jego celem będzie doprowadzenie do przedterminowych wyborów do brytyjskiego parlamentu. Wniosek taki wymaga uzyskania większości kwalifikowanej, tj. poparcia dwóch trzecich parlamentarzystów.

W drugim czytaniu bez głosowania, które odbyło się we wtorek 29 października 2019 r., członkowie Izby Gmin większością 586 głosów przyjęli projekt w sprawie przedterminowych wyborów i skierowali go do prac w komisjach. Zgodnie z propozycją Izby Gmin głosowanie miałoby odbyć się 9 grudnia 2019 r.

Żadne z najnowszych ustaleń i rozmów nie odnoszą się jednak do kwestii najistotniejszych dla przewoźników, takich jak członkostwo w Wielkiej Brytanii w Unii Celnej, problematyka rozszerzenia stosowania pozwoleń EKMT czy też ewentualne ograniczenia wykonywania operacji transportowych po wystąpieniu. Nie mówi się również na razie o ewentualnym przyjęciu rozporządzenia zastępującego Rozporządzenie 2019/501, o którego szczegółach informowaliśmy w artykule. Wszystko wskazuje na to, że branża transportowa będzie musiała w krótkim czasie dostosować się do nowej rzeczywistości i przepisów regulujących wykonywanie przewozu towarów i osób między terytorium Unii Europejskiej a terytorium brytyjskim.

Dział Prawny Koben sp. z o.o.

Newsletter