Chat with us, powered by LiveChat

W dniu 24 grudnia 2020 r. negocjatorzy reprezentujący interesy Unii Europejskiej z jednej strony i Wielkiej Brytanii z drugiej osiągnęli konsensus co do treści umowy o handlu i współpracy ustanawiającej warunki przyszłej kooperacji między tymi dwoma podmiotami. W celu zminimalizowania komplikacji wynikających z Brexitu umowa...

               Od 1 maja weszły w życie nowe wymogi dotyczące etykiet i oznaczeń opon, w tym także opon autobusowych i ciężarowych. Źródłem zmian jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/740 z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie etykietowania opon pod kątem efektywności paliwowej...

Ze względu na duży spadek liczby nowych infekcji COVID- 19, z dniem 2 maja br., rząd federalny Niemiec zaklasyfikował Republikę Czeską do obszarów zwykłego ryzyka.  Pod koniec stycznia br. Republika Czeska była jednym z pierwszych 20 krajów, które zostały sklasyfikowane jako obszary o wysokiej zachorowalności, z...

Zgodnie z postanowieniem rozszerzającym umowę zawartą w ramach krajowego układu zbiorowego na przewozy drogowe i działalność pomocniczą w transporcie stawki płacy minimalnej wprowadzone przez umowę dotyczącą rewaloryzacji wynagrodzenia umownego w transporcie drogowym towarów zostały rozszerzone na wszystkich pracodawców działalnych w zakresie przedmiotowym i terytorialnym danego...

W dniu 28 kwietnia 2021 r. o godz. 4:30 zostanie zniesiona godzina policyjna w Holandii. Oznacza to, że z tą datą kierowcy wykonujący międzynarodowe operacje transportowe na terytorium Holandii między godziną 22:00, a 4:30 nie będą już dłużej zobowiązani do posiadania ze sobą następujących oświadczeń: Self-declaration...

15 kwietnia 2021 r. ustawą o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz niektórych innych ustaw wydłużono okres przejściowy, w trakcie którego stopniowo wygaszany będzie obecnie funkcjonujący system poboru opłat – viaTOLL. Okres przejściowy obejmuje 3 miesiące, za sprawą wprowadzonej zmiany...

W dniu 16 kwietnia 2021 r. instytut Roberta Kocha dokonał aktualizacji listy krajów ryzyka w Niemczech. Opisane poniżej zmiany weszły życie 18 kwietnia 2021 r. Jako nowe obszary zaliczone do kategorii obszarów ryzyka zwykłego, zostały zakwalifikowane: autonomiczny region Azorów i region Algarve w Portugalii,wspólnota autonomiczna Castilla-La Mancha...

Stacjonarne kontrole graniczne na wewnętrznych granicach między Republiką Czeską a Niemcami, które obowiązywały do 14 kwietnia br., skończyły się wczoraj i nie zostaną przedłużone. Tym samym ruch graniczny między Niemcami a Czechami zostanie znacznie uproszczony. Taką decyzję podjął we wtorek w Berlinie, federalny minister spraw...

POJAZDY POWYŻEJ 3,5 TONY Każdy kierowca pojazdu silnikowego o co najmniej czterech kołach, którego maksymalny dozwolony ciężar wynosi powyżej 3,5 tony ma obowiązek posiadać w swoim pojeździe urządzenie do poboru opłat drogowych Czech Toll podczas poruszania się płatnymi drogami, które zostały dokładnie wyszczególnione pod wskazanym adresem...