Jak ITD będzie kontrolować porę nocną?

Po wprowadzeniu do taryfikatora naruszeń związanych z pracą w porze nocnej, pojawił się istotny problem praktyczny związany z przeprowadzaniem kontroli przez ITD w tym zakresie.

 

Przypomnijmy, że pora nocna z ustawy o czasie pracy kierowców oznacza okres 4 godzin pomiędzy godziną 00.00 i godziną 07.00.

 

Jak zatem inspektor ITD podczas kontroli na drodze będzie weryfikował, jaką porę nocną ustalił przewoźnik? Zdania są podzielone.

 

Część inspektorów nieoficjalnie zapowiedziało, że jeśli kontrola odbywać się będzie w czasie pracy biura przewoźnika, to będzie żądało przesłania mailem lub mms-em skanów stosownych dokumentów wewnątrzzakładowych, w których uregulowana została kwestia pory nocnej.

Inni inspektorzy wskazują, że jeśli naruszenie będzie oczywiste, tj. jeśli wystąpi praca np. o godz. 3.00 (czyli w okresie, który w każdym wariancie będzie mieścił się w wyznaczonej porze nocnej) lub zajdzie uzasadnione przypuszczenie, że do naruszenia doszło (np. kierowca oświadczy, jaka jest pora nocna ustalona w przedsiębiorstwie albo przypuszczenie wynikać będzie z analizy czasu pracy za ostatnie 28 dni), to zostanie wszczęte postępowanie administracyjne, w toku którego przewoźnik będzie obowiązany przedłożyć właściwe dokumenty wewnątrzzakładowe i organ ustali, czy doszło do naruszenia.

 

Niemniej jednak żaden przepis prawa nie nakazuje, aby kierowca posiadał przy sobie dokumenty wewnątrzzakładowe, z których wynika pora nocna. Czas pokaże, jaki usus wypracuje ITD związany z kontrolą pracy w porze nocnej.

DZIAŁ PRAWNY

KANCELARII TRANSPORTOWEJ KOBEN

 

Tags: