KE zastanawia się nad postępowaniem przeciwko Francji i Niemcom.

Przed przerwą wakacyjną grupa europosłów skierowała zapytanie do Komisji Europejskiej w przedmiocie postępowań przeciwko Niemcom, Francji i Austrii w zakresie wprowadzenia przepisów dot. płacy minimalnej w branży transportowej.

Na powyższe zapytanie Komisja Europejska nie udzieliła jednoznacznej odpowiedzi stwierdzając jedynie, że zastanowi się nad dalszymi krokami.

Taka lakoniczna odpowiedź jest dla nas niesatysfakcjonująca i będziemy dopytywać Komisję o konkrety – mówi dla Kancelarii Transportowej Koben europoseł Danuta Jazłowiecka.

 

Czas pokaże zatem, czy Komisja Europejska ugnie się pod naciskiem europosłów i przyśpieszy postępowania przeciwko Niemcom i Francji.

 

Europoseł Danuta Jazłowiecka wyraziła swoje niezadowolenie z zaprezentowanego przez KE stanowiska:

Przed wakacjami wspólnie z grupą Europosłów złożyłam pytanie do KE ws. postępowań przeciwko Niemcom, Francji i Austrii w związku m.in. ze stosowaniem w sektorze transportu wymogów dotyczących płacy minimalnej. Odpowiedź Komisarz Bulc jest dla nas niestety niezadowalająca. Nie zapewnia przedsiębiorstwom w sektorze transportu jasności prawnej, której tak bardzo potrzebują. Komisarz potwierdza, że postępowania zostały zawieszone na czas prac nad Pakietem Mobilności i ze względu na brak postępów zarówno w Parlamencie jak i w Radzie ZASTANOWI się nad odpowiednimi działaniami. Komisja Europejska już dzisiaj powinna mieć gotowy plan działania. Taka nieprecyzyjna odpowiedź mocno niepokoi nie tylko mnie, ale także firmy transportowe. Dlatego nie odpuścimy i będziemy dopytywali Komisję o szczegóły. Komisja jest strażniczką Traktatów i jej obowiązkiem jest zapewnienie, że prawo UE jest przestrzegane.”

DZIAŁ PRAWNY

KANCELARII TRANSPORTOWEJ KOBEN

 

Newsletter