Kierowca ponadgabarytu musi znać język niemiecki.

Kierowcy i załoga ponadgabarytowych pojazdów ciężarowych lub zespołów pojazdów muszą władać językiem niemieckim.

Decyzja ta została podjęta przez Trybunał Administracyjny w Mannheim i przychyliło się do niej również miasto Friedrichshafen.

Do pozwoleń na transport panadgabarytowy o ponadwymiarowej długości, szerokości i ciężarze, dodano obowiązek znajomości języka niemieckiego przez kierowców wykonujących taki transport.

Decyzję tą zaskarżył usługodawca litewskiej agencji spedycyjnej. Sędziowie w swojej decyzji podkreślili, że w przypadku objazdów, wypadków lub złych warunków pogodowych, załogi transportów ponadgabarytowych, muszą umieć porozumieć się z policją. Podstawowe umiejętności językowe nie wystarczą.

W opinii sędziów wymóg ten nie dyskryminuje firm zagranicznych i jest zgodny z prawem UE.

 

Tłumaczenie przepisu niemieckiego:

VwV-StVO zu § 29 Nadmierne użytkowanie dróg

  1. Treść pozwolenia
  2. Specjalne warunki dla transportu podlegającego obowiązkowi wysłuchania

W celu zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania ruchu drogowego konieczne jest, aby podczas trwania całego transportu podlegającego obowiązkowi wysłuchania, była obecna jedna osoba, która w stopniu wystarczającym potrafi porozumieć się w języku niemieckim, w szczególności z eskortującymi/towarzyszącymi funkcjonariuszami policji.

DZIAŁ PRAWNY

KANCELARII TRANSPORTOWEJ KOBEN