Kontrola 45h regularnego odpoczynku w Niemczech w praktyce.

Od 25 maja 2017 r. niemieckie prawo przewiduje kary za odbiór regularnego tygodniowego odpoczynku w kabinie pojazdu.

Powstało zatem pytanie, czy odpoczynek 44h należy traktować już jako regularny tygodniowy odpoczynek, czy też nie.

Niemiecki BAG potwierdził, że kara 500 e dla kierowcy i 1500 e dla przedsiębiorstwa będzie nakładana tylko i wyłącznie w przypadku, gdy kierowca odebrał regularny tygodniowy odpoczynek w kabinie pojazdu trwający co najmniej 45h.

Odpoczynek trwający mniej niż 45h nie będzie uznany za regularny tygodniowy odpoczynek w rozumieniu Rozporządzenia (WE) nr 561/2006, a co za tym idzie – w sytuacji gdy kierowca odbierze, np. 44-godzinny odpoczynek, kara zostanie nałożona tylko za godziny brakujące do regularnego tygodniowego odpoczynku.

Jak wygląda kontrola odbioru odpoczynku w praktyce?

Na początku, zostaje ustalone z kierowcą, jaką przerwę odbiera. W tym celu kontrolerzy przedstawiają kierowcy odpowiednie druki sporządzone w kilku językach. Rodzaj przerwy jest również konsultowany z zapisami na karcie kierowcy. Jeżeli kierowca odbiera skrócony odpoczynek, to kontrola jest już zakończona. Natomiast jeżeli kierowca, podczas kontroli, zrobi pauzę między 24h a 45h, to kontrolerzy BAGu mają związane ręce, gdyż dany kierowca mógłby praktycznie po 44h jechać dalej i byłby to nadal skrócony odpoczynek. Właściwie BAG musiałby czekać do rana i danego kierowcę ponownie skontrolować albo przekazać sprawę policji.

To samo dotyczy kierowców, którzy przyjeżdżają busami ze swojego kraju i ten czas uzupełniają dopiero, kiedy wyruszają. Jednak nawet urzędnicy BAGu podlegają przepisom o czasie pracy i po zmroku, ze względu na własne bezpieczeństwo, nie przeprowadzają kontroli.

W porównaniu do kontroli policji na terenie Belgii, która kontroluje karty kierowcy za pomocą programu komputerowego GloboFleet, niemiecki BAG z tego rezygnuje. Jednak tylko dzięki temu ogólnemu rozeznaniu na przestrzeni kilku tygodni, można stwierdzić, czy dany kierowca nie popełnił żadnych wykroczeń.

Tylko 5% wszystkich kontroli BAGu jest przeprowadzanych w niedziele.

Co więcej, kierowcy zaciągają zasłony w kabinie, wysiadają z pojazdu i nie wracają aż do zapadnięcia zmroku.

Kierowcy, którzy przebywają poza pojazdem i zaprzeczają, że są kierowcami danego pojazdu, mogą być poddani przez policję jedynie kontroli dokumentów.

Podczas ostatniej kontroli przeprowadzonej przez sześć zespołów, skontrolowanych zostało 53 kierowców, 3 z nich zrobiło 45h przerwę. W Aachen skontrolowano 25 kierowców, w przypadku 6 z nich stwierdzono wykroczenie. Pobrana została kaucja na poczet grzywny. Sama akcja trwa 45 minut. Wielu kierowców wie, że nie mogą odbierać 45h przerwy na terenie Niemiec. Niektórzy parkują na terenie Austrii, Szwajcarii i Holandii. W tych krajach ten zakaz również obowiązuje, ale praktycznie nie jest kontrolowany.

 

DZIAŁ PRAWNY

KANCELARII TRANSPORTOWEJ KOBEN

Newsletter